Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

28.5.19

32. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 32. seje Odbora za gospodarstvo, 28. maja 2019
II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj EU,Poročevalec: Rudi Medved

1A. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o dejanskih rabah zemljišč, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog odločbe za izdajo dovoljenja za uporabo besede ''Slovenija'' v imenu zavoda, ki se glasi ''Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije'', Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2A. Predlog sklepa o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri, Poročevalec: Simon Zajc

3. Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Četrto letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Poročilo Ministrstva za okolje in prostor o teritorialnem dialogu z mesti v obdobju 2014–2018, Poročevalec: Simon Zajc

6. Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme za leto 2018, Poročevalec: Simon Zajc

6A. Predlog za sklenitev koncesijske pogodbe in pooblastila za podpis koncesijske pogodbe, sklenjene v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta ''Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP'',Poročevalka: Andreja Katič

7. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Rinka za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

8. Predlog soglasja k prenehanju Ustanove – Centra za usposabljanje na področju javnih financ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 1314-19-0002 ''Twinning projekt Gruzija – javno naročanje'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU 

 

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC) glede pristopa Gruzije k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije k zadevi Predlog za predhodno odločanje, C-146/19 – SCT, št. 1111231.24 SL z dne1. aprila 2019, ki ga je Sodišče Evropske unije 1. aprila 2019 posredovalo Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 2. do 4. junija 2019 v Bukarešti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 6. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 7. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Rudi Medved

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

15. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška31. maja 2019 v Zalaegerszegu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 3. do4. junija 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška naSt. Peterburškem gospodarskem forumu od 6. do 9. junija 2019 v Ruski federaciji,Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 18. Svetovnem meteorološkem kongresu od 3. do 14. junija 2019 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

20. Informacija o neformalnem srečanju ministra brez listnice, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztoka Puriča s hrvaško ministrico, pristojno za regionalni razvoj in evropske sklade, Gabrijelo Žalac v okviru dogodka Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 3. junija 2019 v Nacionalnem parku Risnjak, Poročevalec: dr. Iztok Purič

20A. Informacija o udeležbi Marka Mavra, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, na Evropski konferenci o prilagajanju podnebnim spremembam z naslovom Sodelovanje pri pripravi na spremembe od 28. maja do 31. maja 2019 v Lizboni, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: Simon Zajc

21. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na 8. Vrhu predsednikov vlad držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 11. in 12. aprila 2019 v Dubrovniku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

22. Poročilo delegacije Republike Slovenije s spomladanskega zasedanja Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 12. do 14. aprila 2019 v Washingtonu, D.C.,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož, Poročevalec: Zdravko Počivalšek


Časovno obdobje

Potrdi