Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

28.5.19

33. seja Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Dnevni red 33. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja, 28. maja 2019
I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

1. Predlog določitve Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. Tržišče, Brestanica, Borovnica, Šoštanj, Spodnja Polskava, Pekel, Župečja vas, Bučečovci in Vuzenica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2. Predlog določitve Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za dokončnega upravljavca na nepremičnini v k. o. Želeče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213002 na Občino Krško, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 31. 3. 2019 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca, Poročevalec: Rudi Medved

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH 

 

5. Predlog sklenitve izvensodne poravnave zaradi sporazumne rešitve zadeve – prenos in vknjižba lastninske pravice na parceli v k. o. Šentrupert, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

6. Predlog sklenitve izvensodne poravnave zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na nepremičnini z ID znakom parcela Slape, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV 

 

7. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

IV. PREDLOGI IMENOVANJ 

 

8. Predlog razrešitve s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

10. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

11. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

12. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

13. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

14. Predlog imenovanja direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poročevalec: Simon Zajc

15. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

16A. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Poročevalka: Janja Zorman Macura

17. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

18. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

19. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

20. Predlog imenovanja članov Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Pomurje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

24. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Severna Primorska, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

25. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

26. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –  vzhod, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

27. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Zasavje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

28. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Maribor, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

29. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Ljubljana, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

30. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Koroška, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

31. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Južna Primorska, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

32. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Celje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

33. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Gorenjska, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

34. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Doma upokojencev Ptuj, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

35. Predlog ustanovitve Delovne skupine vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

36. Predlog ustanovitve Delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

37. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec


Časovno obdobje

Potrdi