Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

26.6.19

36. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 36. seje Odbora za gospodarstvo, 26. junija 2019

 

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – prva obravnava, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – prva obravnava, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške – skrajšani postopek, Poročevalec: Stojan Tramte

 

3. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

 

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

3A. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019, Poročevalec: Simon Zajc

 

3B. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020, Poročevalec: Simon Zajc

 

4. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-1/2015 z dne 22. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 za potrebe kopališč Thermane d. d., Poročevalec: Simon Zajc

 

5. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za odvzem vode iz vodnega vira Pri stari toplici za namakanje kmetijskih površin, Poročevalec: Simon Zajc

 

6. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za odvzem vode iz vodnega vira na izlivnem potočku termalne vode za namakanje kmetijskih površin, Poročevalec: Simon Zajc

 

7. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

8. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

9. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za četrto četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

10. Poročilo o ukrepanju v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti na Ministrstvu za infrastrukturo, v zvezi z izvedeno revizijo učinkovitosti upravljanja pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

11. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

12. Poročilo Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a o izvedbi programa del za leto 2018 in Letni program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2019 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

 

13. Predlog spremembe sklepa št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019 – soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 2018 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

14. Predlog za uvrstitev 20 novih projektov in spremembo petih projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

 

III. ZADEVE EU

 

15. Informacija o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2018 do konca maja 2019 (EU MRS poročilo 2018), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 4. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) od 4. do 5. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 27. in 28. maja 2019 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

19. Poročilo o neformalnem srečanju ministra brez listnice, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča s hrvaško ministrico, pristojno za regionalni razvoj in evropske sklade Gabrijelo Žalac v okviru dogodka Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 3. junija 2019 v Nacionalnem parku Risnjak (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Iztok Purič

 

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 2. do 4. junija 2019 v Bukarešti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

 

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

 

21. Izhodišča za obisk podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 2. julija 2019 v Francoski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Razvojne banke Sveta Evrope 5. julija 2019 v Lizboni, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

23. Poročilo o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 8. maja 2019 v Šibeniku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

24. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na strokovnem poslovnem forumu za slovensko gospodarsko delegacijo od 26. do 30. marca 2019 v Havani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

 

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

 

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Kobilarno Lipica, Poročevalec: Zdravko Počivalšek


Časovno obdobje

Potrdi