Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

5.2.13

44. redna seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 44. redne seje Odbora za gospodarstvo, dne 5. februarja 2013

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - skrajšani postopek, Poročevalec: Franc Bogovič

 

  

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog, Poročevalec: Zvonko Černač

 

4. Predlog statuta Družbe za upravljanje terjatev bank d. d., Poročevalec: Janez Janša (MF)

 

5. Predlog Slovenske industrijske politike - SIP, Poročevalec: mag. Radovan Žerjav

 

6. Predlog Akcijskega načrta upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017, Poročevalec: Franc Bogovič

 

7. Poročilo o nadaljevanju aktivnosti v zvezi nadgradnje predora Karavanke, Poročevalec: Zvonko Černač

 

8. Predlog sklepa o izvajanju dodatnih projektov kohezijske politike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MF)

 

9. Predlog potrditve Poslovnega načrta koncesionarja Postojnska jama d.d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2013, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Franc Bogovič

 

10. Predlog potrditve Načrta vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2013 in Načrta vlaganj občine Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2013, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Franc Bogovič

 

 

III. ZADEVE EU

 

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov (Besedilo velja za EGP), Poročevalec: Tomaž Gantar

 

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 12. februarja 2013 v Bruslju, Poročevalec: Janez Janša (MF)

 

14. Izhodišča za udeležbo mag. Irene Križman, generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije, z delegacijo na 16. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 7. februarja 2013 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Irena Križman

 

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 22. januarja 2013 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MF)

 

 

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

 

15A. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MF)

 

16. Poročilo o udeležbi Franca Bogoviča, ministra za kmetijstvo in okolje, na otvoritvi mednarodnega sejma ''Zeleni teden'' in udeležbi na Globalnem forumu za kmetijstvo in prehrano ter na V. Berlinskem vrhu kmetijskih ministrov od 17. do 19. januarja 2013 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Franc Bogovič

 

17. Predlog za spremembo Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51002-99/2010/3 z dne 13.1.2011 v delu, ki se nanaša na sestavo pogajalske delegacije v zvezi s Pobudo o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom z dne 13. januarja 2003, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MF)


Časovno obdobje

Potrdi