Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

30.1.18

158. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 158. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 30. januarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

2. Predlog uredbe o upravnem poslovanju, Poročevalec: Boris Koprivnikar

3. Predlog uredbe o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, Poročevalka: Irena Majcen

4. Predlog odloka o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena, Poročevalec: Anton Peršak

5. Predlog za dopolnitev sklepa Vlade Republike Slovenije št. 37200-3/2016/3 z dne 28. 7. 2016 – uporaba letala Falcon 2000 EX, Poročevalka: Andreja Katič

5A. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

5B. Predlog sklepa o soglasju k razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2018/2019, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

5C. Predlog sklepa o soglasju k razpisu za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

6. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni zdravstveni zavod, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

7. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni zdravstveni zavod, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

III. ZADEVE EU 

 

8. Predlog stališča Republike Slovenija do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov, glede sprejetja skupnih smernic za izvajanje Sporazuma, Poročevalec: Karl Erjavec

8A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz šestega odstavka 16. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, Poročevalec: Boris Koprivnikar

10. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Iztoka Mirošiča na skupnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za zunanje zadeve in mednarodno razvojno sodelovanje 11. decembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

 

11. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora o podaljšanju Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012–2014, Poročevalec: Karl Erjavec

13. Izhodišča za delovni obisk predsednikov vlad Kraljevine Belgije Charlesa Michela, Kraljevine Nizozemske Marka Rutteja in Velikega vojvodstva Luksemburg Xavierja Bettela 5. in 6. februarja 2018 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Karl Erjavec

14. Izhodišča za udeležbo podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca na visokem delu 37. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice od 26. do 28. februarja 2018 v Ženevi, Poročevalec: Karl Erjavec

15. Informacija o preusmeritvi presežka iz naslova rednega proračuna Sveta Evrope za leto 2016 za izvajanje programa Sveta Evrope »Izobraževanje o evropskih standardih človekovih pravic v šolah«, Poročevalec: Karl Erjavec

16. Končno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo kartografskih podlag v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča, Poročevalka: Irena Majcen

16A. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič od 5. do 14. februarja 2018 na Zimskih olimpijskih igrah PjongChang 2018, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

17. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja na 5. vrhu Vzhodnega partnerstva 24. novembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

18. Poročilo o delovnem obisku prvega podpredsednika Vlade in ministra za zunanje zadeve Republike Kosovo Behgjeta Ise Pacollija 19. decembra 2017 v Republiki Sloveniji,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na srečanju ministrov Salzburškega foruma 15. in 16. novembra 2017 v Varšavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar


V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z izračunom osnove z upoštevanjem osebnih dohodkov, prejetih za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), opredeljenega kot poseben delovni pogoj, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo in samoupravnimi akti delodajalca in odmero pokojnine, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z zloženko »Kaj pa ti opaziš?«, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mateja T. Vatovca v zvezi z varčevalnimi ukrepi na področju dela in zaposlovanja, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s kazenskima ovadbama zoper nekdanjega predsednika republike, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z revizijo Računskega sodišča Republike Slovenije glede projekta eNaročanje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

26. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc


Časovno obdobje

Potrdi