Seje vlade

 • 5.3.15 Seje vlade
  25. seja Vlade RS
  Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 5. marca ob 10. uri, sestala na 25. redni seji in na njej osrednjo pozornost namenila začetku obravnave gradiva o Družbi za upravljanje terjatev bank ter predloga strategije upravljanja...
 • 2.3.15 Seje vlade
  36. dopisna seja Vlade RS, dne 2. marca 2015
  1. Predlog imenovanja članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente...
 • 26.2.15 Seje vlade
  24. redna seja Vlade RS, dne 26. februarja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in...
 • 23.2.15 Seje vlade
  35. dopisna seja Vlade RS, dne 23. februarja 2015
  1. Informacija v zvezi s prijavo na razpis IPE (instrument za povezovanje Evrope) in možnostmi financiranja izgradnje 2. tira železniške povezave Divača–Koper s predlogom sklepov (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za...
 • 18.2.15 Seje vlade
  34. dopisna seja Vlade RS, dne 18. februarja 2015
  1. Predlog sklepa o spremembi sklepa v zvezi s pooblastilom za podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  Predlagatelj: minister...
 • 18.2.15 Seje vlade
  23. redna seja Vlade RS, dne 18. februarja 2015
     I. LISTA A 1.1. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo »Zagotavljanje izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnosti ter urejanjem pokopališč«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek...
 • 17.2.15 Seje vlade
  33. dopisna seja Vlade RS, dne 16. februarja 2015
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente     Gradivo
 • 12.2.15 Seje vlade
  22. redna seja Vlade RS, dne 12. februarja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,  Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog...
 • 11.2.15 Seje vlade
  32. dopisna seja Vlade RS, dne 11. februarja 2015
  1. Predlog mnenja o predlogu za izdajo začasne odredbe do odločitve o Pobudah in zahtevah za oceno ustavnosti 261.a, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e, 347. in 350.a člena Zakona o bančništvu, Predlagatelj: minister za finance
 • 5.2.15 Seje vlade
  21. redna seja Vlade RS, dne 5. februarja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...