Seje vlade

 • 17.4.14 Seje vlade
  Dnevni red 55. redne seje Vlade RS, dne 17. aprila 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, Poročevalec: Metod Dragonja 1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o...
 • 16.4.14 Seje vlade
  112. dopisna seja Vlade RS, dne 16. aprila 2014
  1. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje in predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Predlagateljica: predsednica vlade 2. Predlog spremenjenega...
 • 15.4.14 Seje vlade
  111. dopisna seja Vlade RS, dne 15. aprila 2014
  1. Nacionalni reformni program 2014–2015, Predlagatelj: minister za finance
 • 14.4.14 Seje vlade
  110. dopisna seja Vlade RS, dne 14. aprila 2014
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, Predlagatelj: minister za finance 2. Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Predlagatelj: minister...
 • 11.4.14 Seje vlade
  109. dopisna seja Vlade RS, dne 11. aprila 2014
  1. Predlog sklepa o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Firencah, v Italijanski republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve
 • 10.4.14 Seje vlade
  54. redna seja Vlade RS, dne 10. aprila 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog sklepa o določitvi deleža cene za uporabo omrežja, namenjenega za delovanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo v letu 2014, Poročevalec: Samo Omerzel    Gradivo 1.3....
 • 10.4.14 Seje vlade
  108. dopisna seja Vlade RS, dne 10. aprila 2014
  1. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Predlagatelj: minister za...
 • 3.4.14 Seje vlade
  53. redna seja Vlade RS, dne 3. aprila 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih, Poročevalec: mag....
 • 3.4.14 Seje vlade
  52. redna seja Vlade RS, dne 29. marca 2014
  1. Predlog sklepa o dodelitvi državne pomoči za reševanje družbe Polzela, d. d., Poročevalec: Metod Dragonja
 • 31.3.14 Seje vlade
  107. dopisna seja Vlade RS, dne 31. marca 2014
  1. Predlog kandidature za člana iz Republike Slovenije v Posvetovalnem panelu strokovnjakov za volitve sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za pravosodje 2. Predlog osnutka...