Seje vlade

 • 21.5.15 Seje vlade
  37. redna seja Vlade RS, dne 21. maja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih...
 • 21.5.15 Seje vlade
  45. dopisna seja Vlade RS, dne 21. maja 2015
  1. Predlog mnenja o Predlogu sklepa v zvezi s sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije številka U 912/2012-22 z dne 11. 12. 2012, ki se nanaša na nezakonito imenovanje Boštjana Škrleca za generalnega direktorja Vrhovnega...
 • 18.5.15 Seje vlade
  44. dopisna seja Vlade RS, dne 18. maja 2015
  1. Delno poročilo o evidentiranju, ugotavljanju in obračunu upravičenih stroškov in izpadlih prihodkov, povezanih z organizacijo in izvajanjem železniškega prometa v času izvajanja sanacije in ponovne vzpostavitve električne...
 • 14.5.15 Seje vlade
  36. redna seja Vlade RS, dne 14. maja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o organih v sestavi ministrstev, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo                1.2....
 • 7.5.15 Seje vlade
  35. redna seja Vlade RS, dne 7. maja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Poročilo o izvajanju in učinkovitosti delovanja enotne...
 • 29.4.15 Seje vlade
  34. redna seja Vlade RS, dne 29. aprila 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto...
 • 24.4.15 Seje vlade
  43. dopisna seja Vlade RS, dne 24. aprila 2015
  1. Predlog uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica brez resorja,...
 • 22.4.15 Seje vlade
  33. redna seja Vlade RS, dne 22. aprila 2015
  I. LISTA A 1.1. Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2015, Poročevalec dr. Miroslav Cerar (MIZS)    Gradivo 1.2. Predlog akcijskega načrta na področju drog za obdobje 2015–2016,...
 • 16.4.15 Seje vlade
  32. redna seja Vlade RS, dne 16. aprila 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016, Poročevalec: mag. Dejan Židan  Gradivo 1.2....
 • 11.4.15 Seje vlade
  31. redna seja Vlade RS, dne 11. aprila 2015
  1. Drugi osnutek Nacionalnega reformnega programa 2015-2016   gradivo 2. Predlog razrešitve direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti...