Seje vlade

 • 31.8.15 Seje vlade
  66. dopisna seja Vlade RS, dne 31. avgusta 2015
  1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, Predlagatelj: minister za finance
 • 28.8.15 Seje vlade
  50. redna seja Vlade RS, dne 28. avgusta 2015
  I.  LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti, Poročevalec: mag. Dejan Židan 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za...
 • 20.8.15 Seje vlade
  65. dopisna seja Vlade RS, dne 20. avgusta 2015
  1. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola, Predlagateljica: ministrica za zdravje 2. Predlog odgovora na pritožbo zoper sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije...
 • 18.8.15 Seje vlade
  64. dopisna seja Vlade RS, dne 18. avgusta 2015
  1. Prvo nacionalno poročilo po Direktivi sveta 2011/70/EURATOM z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, Predlagateljica: ministrica za...
 • 14.8.15 Seje vlade
  63. dopisna seja Vlade RS, dne 14. avgusta 2015
  1. Predlog soglasja k objavi obvestila o naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb za nudenje psihiatrične podpore prosilcem za mednarodno zaščito, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve 2. Predlog...
 • 13.8.15 Seje vlade
  49. redna seja Vlade RS, dne 13. avgusta 2015
  2. Predlog soglasja Slovenski tiskovni agenciji d. o. o., za nakup nepremičnine, Poročevalec: mag. Darko Krašovec 3. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije za sprejetje predhodne...
 • 10.8.15 Seje vlade
  62. dopisna seja Vlade RS, dne 10. avgusta 2015
  Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT, MKGP, GURS), Predlagatelj: minister za finance
 • 4.8.15 Seje vlade
  61. dopisna seja Vlade RS, dne 4. avgusta 2015
  1. Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Ljubljana, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor
 • 3.8.15 Seje vlade
  60. dopisna seja Vlade RS, dne 3. avgusta 2015
  1. Predlog odloka o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za...
 • 30.7.15 Seje vlade
  48. redna seja Vlade RS, dne 29. julija 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko...