Seje vlade

 • 23.7.15 Seje vlade
  47. redna seja Vlade RS, dne 23. julija 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o vodovarstvenem...
 • 17.7.15 Seje vlade
  58. dopisna seja Vlade RS, dne 17. julija 2015
  1. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o davčnem potrjevanju računov, Predlagatelj: minister za finance
 • 16.7.15 Seje vlade
  46. redna seja Vlade RS, dne 16. julija 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka, Poročevalec: mag. Dejan Židan...
 • 9.7.15 Seje vlade
  45. redna seja Vlade RS, dne 9. julija 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih...
 • 8.7.15 Seje vlade
  56. dopisna seja Vlade RS, dne 8. julija 2015
  1. Dopolnjena izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 9. in 10. julija 2015 v Luxembourgu, Predlagatelj: minister za pravosodje
 • 6.7.15 Seje vlade
  55. dopisna seja Vlade RS, dne 6. julija 2015
  1. Predlog odločitve o organizaciji pogreba Slavka Avsenika z vojaškimi častmi, Predlagateljica: šefinja Protokola
 • 3.7.15 Seje vlade
  54. dopisna seja Vlade RS, dne 3. julija 2015
  1. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor 2. Predlog razrešitve...
 • 2.7.15 Seje vlade
  44. redna seja Vlade RS, dne 2. julija 2015
  I. LISTA A 1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ), Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.3. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe...
 • 1.7.15 Seje vlade
  53. dopisna seja Vlade RS, dne 1. julija 2015
  1. Informacija o aktualnem stanju v Grčiji po neuspelih pogajanjih o podaljšanju pomoči in potencialni izpostavljenosti Slovenije, Predlagatelj: minister za finance
 • 30.6.15 Seje vlade
  52. dopisna seja Vlade RS, dne 30. junija 2015
  1. Predlog zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2. Predlog imenovanja zagovornika načela...