Seje vlade

 • 29.1.15 Seje vlade
  20. redna seja Vlade RS, dne 29. januarja 2015
  LISTA A 1.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Poročevalka: dr. Stanislava Setnikar Cankar 1.2. Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti...
 • 26.1.15 Seje vlade
  28. dopisna seja Vlade RS, dne 26. januarja 2015
  1. Predlog pogodbe o prodaji terjatve Republike Slovenije do družbe Pinus TKI d. d. in pooblastilo za podpis pogodbe, Predlagatelj: minister za finance
 • 26.1.15 Seje vlade
  27. dopisna seja Vlade RS, dne 26. januarja 2015
  1. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s posledicami zmanjšanja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja z emisijami ogljikovega dioksida, Predlagateljica: ministrica za okolje in...
 • 22.1.15 Seje vlade
  19. redna sej Vlade RS, dne 22. januarja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: dr. Dušan Mramor 1.2. Predlog uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v...
 • 15.1.15 Seje vlade
  18. redna sej Vlade RS, dne 15. januarja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas, Poročevalka: Irena...
 • 9.1.15 Seje vlade
  26. dopisna seja Vlade RS, dne 8. januarja 2015
  1. Predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za finance
 • 8.1.15 Seje vlade
  17. redna sej Vlade RS, dne 8. januarja 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o shemah neposrednih plačil, Poročevalec: mag. Dejan Židan   Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne...
 • 5.1.15 Seje vlade
  25. dopisna seja Vlade RS, dne 5. januarja 2015
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente   Gradivo
 • 31.12.14 Seje vlade
  24. dopisna seja Vlade RS, dne 31. decembra 2014
  1. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja posameznih izdatkov državnega proračuna za leto 2015, Predlagatelj: minister za finance
 • 30.12.14 Seje vlade
  23. dopisna seja Vlade RS, dne 30. decembra 2014
  1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturoPredlagatelj: minister za infrastrukturo 2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za stvarno...