Seje vlade

 • 22.10.14 Seje vlade
  6. redna seja Vlade RS, dne 22. oktobra 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič 1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji,...
 • 15.10.14 Seje vlade
  5. redna seja Vlade RS, dne 15. oktobra 2014
  I. LISTA A 1.1. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2013 in zadolženosti na dan 31. 12. 2013, Poročevalec: dr. Dušan Mramor 1.2. Predlog zahteve za začetek postopka za oceno...
 • 10.10.14 Seje vlade
  5. dopisna seja Vlade RS, dne 10. oktobra 2014
  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance 2. Predlog imenovanja kandidatke za članico Evropske...
 • 9.10.14 Seje vlade
  4. redna seja Vlade RS, dne 9. oktobra 2014
  I. LISTA A 1.1. Trinajsto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: dr. Dušan Mramor 1.2. Predlog uredbe o koncesiji za graditev...
 • 3.10.14 Seje vlade
  4. dopisna seja Vlade RS, dne 3. oktobra 2014
  1. Predlog spremembe delegacije Republike Slovenije za udeležbo na Skupnem neformalnem srečanju ministrov za energijo in okolje (okolje) 6. oktobra 2014 v Milanu, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor
 • 2.10.14 Seje vlade
  3. redna seja Vlade RS, dne 2. oktobra 2014
  I.  LISTA A 1.1. Predlog uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, Poročevalec: Jožef Petrovič 1.2. Predlog pooblastila ministrici za okolje in prostor za objavo javnega razpisa za izbor koncesionarja za izvajanje...
 • 29.9.14 Seje vlade
  3. dopisna seja Vlade RS, dne 29. septembra 2014
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, Predlagatelj: minister za finance
 • 29.9.14 Seje vlade
  2. dopisna seja Vlade RS, dne 29. septembra 2014
  1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (prenovitev) (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in...
 • 25.9.14 Seje vlade
  2. redna seja Vlade RS, dne 25. septembra 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribolovu med Evropsko unijo in Republiko Senegal ter njegovega protokola o...
 • 19.9.14 Seje vlade
  1. dopisna seja Vlade RS, dne 19. septembra 2014
  1. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe (2014)D/10412 z dne 22. julija 2014 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive Komisije...