Seje vlade

 • 12.9.14 Seje vlade
  162. dopisna seja Vlade RS, dne 12. septembra 2014
  1. Predlog uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, Predlagatelj: minister za kmetijstvo in okolje 2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, Predlagatelj:...
 • 5.9.14 Seje vlade
  161. dopisna seja Vlade RS, dne 5. septembra 2014
  1. Predlog stališča Republike Slovenije do pisnega postopka glede Sklepa Sveta, sprejetega v medsebojnem soglasju z izvoljenim predsednikom Komisije, o sprejemu seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane...
 • 4.9.14 Seje vlade
  160. dopisna seja Vlade RS, dne 4. septembra 2014
  1. Predlog za razveljavitev drugega in tretjega odstavka sklepa vlade z dne 3. julija 2014, sprejetega ob obravnavi Informacije o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na pripravljalnem sestanku na visoki ravni za donatorsko...
 • 3.9.14 Seje vlade
  159. dopisna seja Vlade RS, dne 3. septembra 2014
  1. Predlog uredbe o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov, Predlagatelj: minister za infrastrukturo in prostor 2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob...
 • 1.9.14 Seje vlade
  158. dopisna seja Vlade RS, dne 1. septembra 2014
  1. Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav, Predlagatelj: minister za...
 • 28.8.14 Seje vlade
  157. dopisna seja Vlade RS, dne 28. avgusta 2014
  1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kmetijstvo in okolje 2. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe...
 • 26.8.14 Seje vlade
  70. redna seja Vlade RS, dne 26. avgusta 2014
  1. Predlog uredbe o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina    Gradivo 2. Predlog uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih...
 • 25.8.14 Seje vlade
  156. dopisna seja Vlade RS, dne 25. avgusta 2014
  1. Predlog kandidature predstavnika Republike Slovenije na mesto generalnega direktorja Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve
 • 21.8.14 Seje vlade
  155. dopisna seja Vlade RS, dne 21. avgusta 2014
  1. Predlog sklepa o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije   Gradivo 2. Predlog sklepa za povečanje namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega...
 • 14.8.14 
  154. dopisna seja Vlade RS, dne 14. avgusta 2014
  1. Seznanitev Vlade Republike Slovenije s Poročilom in stališčem Državnegapravobranilstva ter zapisom o ustni zahtevi v zadevi izplačila odškodnine zaradipovzročene krivice in škodo s strani organov Republike...