Seje vlade

 • 24.6.15 Seje vlade
  43. redna seja Vlade RS, dne 24. junija 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek...
 • 17.6.15 Seje vlade
  42. redna seja Vlade RS, dne 17. junija 2015
  I. LISTA A 1.2. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2015, Poročevalec: dr. Dušan Mramor    Gradivo 1.3. Poročilo...
 • 12.6.15 Seje vlade
  41. redna seja Vlade RS, dne 12. junija 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,    Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembi...
 • 11.6.15 Seje vlade
  49. dopisna seja Vlade RS, dne 11. junija 2015
  1. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 15. in 16. junija 2015 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar 2. Izhodišča za udeležbo...
 • 8.6.15 Seje vlade
  48. dopisna seja Vlade RS, dne 8. junija 2015
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, Predlagatelj: minister za finance
 • 4.6.15 Seje vlade
  39. redna seja Vlade RS, dne 4. junija 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...
 • 2.6.15 Seje vlade
  47. dopisna seja Vlade RS, dne 2. junija 2015
  1. Informacija o pripravi ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim državljanom Republike Slovenije (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • 28.5.15 Seje vlade
  38. redna seja Vlade RS, dne 28. maja 2015
      I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o odpadkih, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim...
 • 25.5.15 Seje vlade
  46. dopisna seja Vlade RS, dne 25. maja 2015
  1. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na srečanju z ministrom za turizem Republike Hrvaške Darkom Lorencinom in generalnim sekretarjem NWTO Talebom Rifaiem 25. maja 2015 v...
 • 21.5.15 Seje vlade
  37. redna seja Vlade RS, dne 21. maja 2015
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih...