Seje vlade

 • 27.11.14 Seje vlade
  11. redna seja Vlade RS, dne 27. novembra 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o pooblastilih pomorščakov, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič 1.2. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja...
 • 20.11.14 Seje vlade
  10. redna seja Vlade RS, dne 20. novembra 2014
  I.  LISTA A 1.1. Štirinajsto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: dr. Dušan Mramor 1.2. Informacija o izdelavi...
 • 13.11.14 Seje vlade
  9. redna seja Vlade RS, dne 13. novembra 2014
  I. LISTA A 1.1. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014, Poročevalec: dr. Dušan Mramor 1.2. Predlog spremenjenega Operativnega programa za...
 • 6.11.14 
  8. redna seja Vlade RS, dne 6. novembra 2014
  I.  LISTA A 1.1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2013, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič 1.2. Tretje poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji,...
 • 29.10.14 Seje vlade
  7. redna seja Vlade RS, dne 29. oktobra 2014
  I. LISTA A 1.1. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb države za leto 2013, Poročevalec: dr. Dušan Mramor 1.2. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, Poročevalec: mag....
 • 22.10.14 Seje vlade
  6. redna seja Vlade RS, dne 22. oktobra 2014
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič 1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji,...
 • 15.10.14 Seje vlade
  5. redna seja Vlade RS, dne 15. oktobra 2014
  I. LISTA A 1.1. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2013 in zadolženosti na dan 31. 12. 2013, Poročevalec: dr. Dušan Mramor 1.2. Predlog zahteve za začetek postopka za oceno...
 • 10.10.14 Seje vlade
  5. dopisna seja Vlade RS, dne 10. oktobra 2014
  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance 2. Predlog imenovanja kandidatke za članico Evropske...
 • 9.10.14 Seje vlade
  4. redna seja Vlade RS, dne 9. oktobra 2014
  I. LISTA A 1.1. Trinajsto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: dr. Dušan Mramor    Gradivo 1.2. Predlog uredbe...
 • 3.10.14 Seje vlade
  4. dopisna seja Vlade RS, dne 3. oktobra 2014
  1. Predlog spremembe delegacije Republike Slovenije za udeležbo na Skupnem neformalnem srečanju ministrov za energijo in okolje (okolje) 6. oktobra 2014 v Milanu, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor