Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 28.5.19 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela Mnenje o predlogu za začasno zadržanje določb tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 156. člena ter drugega stavka prvega...
 • 24.5.19 Seje vlade
  Vlada razrešila mag. Igorja Velova z mesta direktorja Agencije za varnost prometa in za vršilko dolžnosti imenovala Vesno Marinko
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločbo, s katero je mag. Igorja Velova razrešila z mesta direktorja Javne agencije RS za varnost prometa.   Zakon o Vladi Republike Slovenije v petem odstavku 21. člena določa,...
 • 23.5.19 Seje vlade
  32. redna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODPP) »Slovenija in zdrav planet« in jo posredovala v seznanitev Državnemu zboru. Osnovni cilj in namen priprave ODPP – »Slovenija...
 • 21.5.19 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila nov projekt »Obnova stavbe SPBR«, v okviru katerega bo prenovljena zgradba Stalnega...
 • 17.5.19 Seje vlade
  51. dopisna seja Vlade RS
  Vlada sprejela program zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Program zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020. V tem...
 • 16.5.19 Seje vlade
  31. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019.  Današnje sprejetje Aneksa št. 1 je pomemben korak k reševanju problematike...
 • 15.5.19 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje k priporočilu v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju
  Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu priporočila v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga...
 • 14.5.19 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstila projekt »Stroški v zvezi z investicijo«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podjetju...
 • 14.5.19 Seje vlade
  Vlada zahtevo za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov ocenjuje kot neutemeljeno
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti delov Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, Rebalansa proračuna RS za leto 2019 in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja...
 • 10.5.19 Seje vlade
  Vlada razrešila generalno direktorico Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje
  Vlada RS je na današnji dopisni seji  z današnjim dnem razrešila Tanjo Mate s položaja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje.  Zakon o javnih uslužbencih v petem odstavku 83....

Časovno obdobje

Potrdi