Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 27.6.18 Seje vlade
  252. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji določila deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 in se seznanila z informacijo o Poročilu o staranju 2018, ki ga je pripravila Evropska komisija. Vlada je...
 • 22.6.18 Seje vlade
  Vlada potrdila spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
  Vlada RS je na današnji dopisni seji potrdila spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP) in naložila Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), da...
 • 21.6.18 Seje vlade
  182. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji seji seznanila z delovnim besedilom tožbe Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju EU zaradi nespoštovanja prava Evropske unije s strani Hrvaške. Hkrati je...
 • 14.6.18 Seje vlade
  181. redna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018. Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v...
 • 6.6.18 Seje vlade
  250. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Sprejela je mnenje, da zakon o sodniški službi ni v neskladju z Ustavo RS ter se seznanila z več poročili,...
 • 5.6.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji so člani vladnega odbora za gospodarstvo v dokončni obravnavi potrdili več prerazporeditev pravic porabe. Tako je vlada sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe z ministrstva za kulturo na ministrstvo...
 • 4.6.18 Seje vlade
  249. dopisna seja Vlade RS
  Vlada se strinja s predlogom OZN glede delitve dolga SFRJ do OZN         Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim se strinja s predlogom Sekretariata Organizacije...
 • 31.5.18 Seje vlade
  Uredba o podatkih registra nepremičnin
  Vlada RS je izdala Uredbo o podatkih registra nepremičnin. Po uveljavitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin spremenil člen, ki ureja...
 • 30.5.18 Seje vlade
  248. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020. Zaradi spremenjenih tržnih razmer prihaja do novih in drugačnih potreb pri razvoju...
 • 24.5.18 Seje vlade
  Vlada izdala spremembo uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja državnega proračuna
  Vlada je na današnji dopisni seji izdala spremenjeno in dopolnjeno uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna.

Časovno obdobje

Potrdi