Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 7.8.18 Seje vlade
  Vlada sprejela odgovor na uradni opomin EK zaradi neizpolnjevanja obveznosti na področju inteligentnih prometnih sistemov
  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije (EK) zaradi neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z izvajanjem nacionalnih ukrepov in dejavnosti s področja inteligentnih prometnih sistemov...
 • 1.8.18 Seje vlade
  262. dopisna seja Vlade RS
  Sprememba Uredbe o Krajinskem parku Kolpa  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela  Uredbo o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa.Z uredbo se spreminja meja Krajinskega parka Kolpa tako, da poteka meja...
 • 26.7.18 Seje vlade
  185. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji spremenila odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2018....
 • 24.7.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS projekt »Nakup skladišča za potrebe Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi cesti 12« uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov...
 • 19.7.18 Seje vlade
  Vlada dala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb
  Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018, v delu, ki se nanaša na Novo Ljubljansko banko (NLB).
 • 18.7.18 Seje vlade
  260. dopisna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s Končnim poročilom o ukrepanju, posledicah in intervencijskih stroških ob močnem neurju s točo in poplavami, ki je prizadel vzhodno Slovenijo junija letos, ter sprejela tudi več drugih odločitev.
 • 17.7.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018-2019. Slovenski regionalno razvojni sklad je javna finančna institucija...
 • 13.7.18 Seje vlade
  184. redna seja Vlade RS
  Vlada je sprejela končno besedilo tožbe Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju EU. Vlada je tudi sprejela sklep, da tožbo nemudoma predloži v...
 • 12.7.18 Seje vlade
  Vlada na položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo imenovala Željka Kralja
  Vlada je na dopisni seji na položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo ponovno imenovala mag. Željka Kralja. Mag. Kralj je na navedeni položaj imenovan za dobo petih let, to je do 13. oktobra...
 • 11.7.18 Seje vlade
  258. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Uredba spreminja veljavno uredbo s spremembo določitve goriv v Prilogi 1 (skladno s predpisi o trošarinah...

Časovno obdobje

Potrdi