Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 22.3.19 Seje vlade
  35. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1458 z dne 25. 1. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive...
 • 21.3.19 Seje vlade
  24. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2019. Za letošnje in prihodnje leto pričakujemo postopno umirjanje gospodarske rasti, ki pa bo še vedno presegala pričakovano povprečno rast v...
 • 19.3.19 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlade RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrsti nov projekt z nazivom »VISFRIM Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke...
 • 15.3.19 Seje vlade
  Vlada sprejela predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o...
 • 15.3.19 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta po ponovnem odločanju o noveli zakonu o izvrševanju proračunov
  Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta po ponovnem odločanju o noveli zakonu o izvrševanju proračunov ter imenovala vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Inštituta za vode RS.
 • 14.3.19 Seje vlade
  23. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku. Njen glavni cilj je prenos evropskih direktiv, na podlagi katerih med drugim razširjamo področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na...
 • 12.3.19 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrsti nov projekt »LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v...
 • 7.3.19 Seje vlade
  22. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji potrdila Projektno nalogo za izvedbo priprav in predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Že novembra 2018 je vlada potrdila organizacijsko strukturo in kadrovski načrt projekta, danes...
 • 4.3.19 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS potrdila Načrt vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2019. Na podlagi...
 • 4.3.19 Seje vlade
  Vlada o amandmajih na predlog rebalansa in razrešitvi DS Vilfana
  Vlada o amandmajih na predlog rebalansa Vlada je na današnji dopisni seji zavrnila amandmaje na predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Sprejela je tudi stališči do mnenj Državnega sveta k predlogu rebalansa in k...

Časovno obdobje

Potrdi