Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 17.4.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS med drugim razporedila dva milijona evrov za financiranje nevladnih organizacij.     Odbor je danes z dokončno obravnavo iz tekoče...
 • 12.4.18 Seje vlade
  176. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes sprejela Nacionalni reformni program 2018, ki ga mora Evropski komisiji poslati do 15. aprila. Vlada bo program poslala tudi Ekonomsko socialnemu svetu in v državni zbor.  Nacionalni reformni program je...
 • 10.4.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je t.i. Center znanosti umestila v vladni načrt razvojnih programov 2018-2021. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport...
 • 5.4.18 Seje vlade
  175. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji sprejela besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku. Predlagani novi Zakon o varstvu osebnih podatkov...
 • 3.4.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval 11. 12. 2017. Vlada je...
 • 29.3.18 Seje vlade
  174. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela ugotovitveni sklep, da na podlagi odločbe Ustavnega sodišča z dne 25. 1. 2018 v referendumski kampanji o uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom...
 • 26.3.18 Seje vlade
  Za vlado glede predloga dopolnitev ustavnega zakona ključno mnenje ustavne komisije
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začetek postopka za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki ga je državnemu zboru...
 • 21.3.18 Seje vlade
  173. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) upravi SDH naložila sklic skupščine Nove Ljubljanske banke (NLB) in sprejetje sklepov, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo v primerih obstoječih oz. morebitnih...
 • 20.3.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada potrdila Predlog za uvrstitev novega projekta »Arbitraža - finančna pomoč za nakup nepremičnine«, v Načrt razvojnih programov. Cilj Zakona o...
 • 14.3.18 Seje vlade
  172. redna seja Vlade RS
  Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Pomladansko napovedjo UMAR. Visoka gospodarska rast se bo nadaljevala tudi letos, na visoki ravni pa se bo ohranila tudi prihodnje leto. Vlada bo v skladu z določbami o delovanju...

Časovno obdobje

Potrdi