Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 24.7.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS projekt »Nakup skladišča za potrebe Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi cesti 12« uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov...
 • 19.7.18 Seje vlade
  Vlada dala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb
  Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018, v delu, ki se nanaša na Novo Ljubljansko banko (NLB).
 • 18.7.18 Seje vlade
  260. dopisna seja Vlade RS
  Vlada se je seznanila s Končnim poročilom o ukrepanju, posledicah in intervencijskih stroških ob močnem neurju s točo in poplavami, ki je prizadel vzhodno Slovenijo junija letos, ter sprejela tudi več drugih odločitev.
 • 17.7.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018-2019. Slovenski regionalno razvojni sklad je javna finančna institucija...
 • 13.7.18 Seje vlade
  184. redna seja Vlade RS
  Vlada je sprejela končno besedilo tožbe Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju EU. Vlada je tudi sprejela sklep, da tožbo nemudoma predloži v...
 • 12.7.18 Seje vlade
  Vlada na položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo imenovala Željka Kralja
  Vlada je na dopisni seji na položaj generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo ponovno imenovala mag. Željka Kralja. Mag. Kralj je na navedeni položaj imenovan za dobo petih let, to je do 13. oktobra...
 • 11.7.18 Seje vlade
  258. dopisna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Uredba spreminja veljavno uredbo s spremembo določitve goriv v Prilogi 1 (skladno s predpisi o trošarinah...
 • 10.7.18 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Člani vladnega odbora za gospodarstvo so sprejeli sklep, s katerim je Vlada RS v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila 6 projektov za Pomurje. Z javnim razpisom za sofinanciranje začetnih investicij podjetij...
 • 6.7.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembi uredb o ekološko pomembnih območjih in o posebnih varstvenih območjih
  Sprememba Uredbe o ekološko pomembnih območjih Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih. Z uredbo se usklajujejo meje ekološko pomembnih območij z državno mejo med Republiko Slovenijo ...
 • 5.7.18 Seje vlade
  183. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji začela obravnavo gradiv, povezanih z NLB, med drugim tudi predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Vlada je razpravo prekinila, pred dokončno odločitvijo pa bo pridobila...

Časovno obdobje

Potrdi