Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 22.1.18 Seje vlade
  Vlada RS odgovorila na poslanski vprašanji
  Vlada odgovorila poslanki Jelki Godec  v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu Vlada Republike Slovenije  je na današnji dopisni seji  sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z...
 • 19.1.18 Seje vlade
  Odločitve z 225. dopisne seje Vlade RS
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka ter imenovala v.d. direktorice Kozjanskega parka ter direktorja Zavoda RS za varstvo narave.
 • 18.1.18 Seje vlade
  164. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in predlog zakona o dostopnosti spletišč...
 • 16.1.18 Seje vlade
  Vlada imenovala posebno vladno pogajalsko skupino za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
  Vlada Republike Slovenije je imenovala posebno vladno pogajalsko skupino za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja v naslednji sestavi (širša sestava): Boris KOPRIVNIKAR, minister za javno...
 • 12.1.18 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti dveh zakonov
  Vlada sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti dveh zakonov Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in...
 • 11.1.18 Seje vlade
  163. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter določila, da bo vlada Ekonomsko-socialnemu svetu predlagala seznanitev z napovedmi stavk v javnem...
 • 9.1.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela odgovor na sklepe komisije DZ za nadzor javnih financ, ki jih je ta sprejela ob obravnavi zahteve za zaposlitev pristaniških delavcev v Luki...
 • 8.1.18 Seje vlade
  Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017
  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) določa, da se morajo modeli vrednotenja, ki opredeljujejo vpliv...
 • 5.1.18 Seje vlade
  Vlada RS sprejela predlog za pristop Republike Slovenije k Deklaraciji iz Vallette
  Vlada RS je na današnji dopisni pooblastila ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, da v imenu Republike Slovenije podpiše pristop k Deklaraciji iz Vallette.  Podpisniki Deklaracije iz Vallette (ministri za zdravje...
 • 4.1.18 Seje vlade
  162. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji redni seji seznanila s Predlogom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva ter z vsebino Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, MORS in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije. Z...

Časovno obdobje

Potrdi