Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 4.12.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (prva obravnava), ki ga je Državnemu...
 • 3.12.18 Seje vlade
  Vlada določila besedilo Predloga novele Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva
  Vlada RS je na današnji dopisni seji potrdila najustreznejšo rešitev iz predlogov možnih rešitev medresorske delovne skupine za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije in določila besedilo predloga zakona o...
 • 29.11.18 Seje vlade
  10. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami ter ga posredovala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem...
 • 29.11.18 Seje vlade
  15. dopisna seja Vlade RS
  Vlada sprejela mnenje k predlogu Zakona o minimalni plači Vlada Republike Slovenije je  na dopisni seji sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači – prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru...
 • 27.11.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet....
 • 27.11.18 Seje vlade
  Vlada imenovala generalmajorko Alenko Ermenc za novo načelnico generalštaba
  Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi predloga ministra za obrambo Karla Erjavca odločila, da se generalmajorja Alana Gederja 27. novembra 2018 razreši z dolžnosti načelnika generalštaba, za novo načelnico generalštaba pa...
 • 23.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela predlog novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Z novelo zakona se družbi RTH d.o.o. omogoča...
 • 22.11.18 Seje vlade
  9. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Z njo med drugim zvišujemo povprečnino za občine, ki bi prihodnje leto znašala 573,5 evra, določamo pa tudi višino letnega...
 • 20.11.18 Seje vlade
  Odločitev vlade s seje vladnega odbora
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov za leto 2018 uvrstila nakup objekta Utrip Čemšenik v Občini Zagorje ob Savi, in sicer za namen nastanitvenih...
 • 16.11.18 Seje vlade
  11. dopisna seja Vlade RS
  Vlada RS Maistrovo knjižnico razglasila za kulturni spomenik državnega pomena  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena.  Z...

Časovno obdobje

Potrdi