Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 4.1.18 Seje vlade
  162. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji redni seji seznanila s Predlogom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva ter z vsebino Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, MORS in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije. Z...
 • 22.12.17 Seje vlade
  Vlada potrdila prerazporeditev pravic porabe
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji potrdila prerazporeditev pravic porabe.  Na podlagi poziva Ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta različni proračunski uporabniki...
 • 21.12.17 Seje vlade
  161. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji potrdila nadaljnje potrebne korake za implementacijo arbitražne razsodbe. Sprejela je sklep o evidentiranju državne meje, s čimer smo evidentirali državno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko...
 • 19.12.17 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela več sklepov o razporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije. Tako je prerazporedila pravice porabe v skupni višini 10.117.990,89 EUR na...
 • 18.12.17 Seje vlade
  Vlada dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta ZZZS za leto 2017 in sprejela mnenje o zahtevi Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti ZNPPol
  Vlada RS dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2017 Vlada RS je na današnji dopisni seji dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje...
 • 13.12.17 Seje vlade
  160. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o posledicah nesreče, ki so jo povzročili hitro taljenje snega, deževje in močan veter od 11. decembra 2017 dalje. Informacije je na seji podal poveljnik Civilne zaščite...
 • 12.12.17 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela mnenje o predlogu sprememb zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Skupina poslank in poslancev, s...
 • 8.12.17 Seje vlade
  Vlada zagotovila interventna sredstva za Inštitut za oljkarstvo Koper
  Vlada je z namenom ponovne vzpostavitve delovanja Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper zagotovila interventna sredstva za sanacijo požara in poplav, ki sta povzročila večjo gmotno škodo. Sredstva v višini 165 tisoč evrov se bodo...
 • 7.12.17 Seje vlade
  159. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030. Dokument je nastal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske...
 • 5.12.17 Seje vlade
  Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
  Vlada je na današnji dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj imenovala mag. Boštjana Vasleta.  Na javnem natečaju za položaj direktorja Urada Republike...

Časovno obdobje

Potrdi