Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 4.5.18 Seje vlade
  Vlada sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Pobudnik navaja, da je bilo s sklepom sodišča o začasnem zavarovanju...
 • 26.4.18 Seje vlade
  178. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o razvoju 2018 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki prinaša pregled izhodiščnega stanja na področju strateških usmeritev Strategije razvoja Slovenje 2030, ki jo je...
 • 24.4.18 Seje vlade
  Odločitve s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Program dela...
 • 19.4.18 Seje vlade
  177. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018-2023. Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018-2023 (SOPR 2018-2023) določa cilje ter najpomembnejše usmeritve delovanja in...
 • 18.4.18 Seje vlade
  Vlada RS sprejela stališče glede mnenja Državnega sveta k predlogu novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Stališče glede mnenja Državnega sveta k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B). Državni...
 • 17.4.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS med drugim razporedila dva milijona evrov za financiranje nevladnih organizacij.     Odbor je danes z dokončno obravnavo iz tekoče...
 • 12.4.18 Seje vlade
  176. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes sprejela Nacionalni reformni program 2018, ki ga mora Evropski komisiji poslati do 15. aprila. Vlada bo program poslala tudi Ekonomsko socialnemu svetu in v državni zbor.  Nacionalni reformni program je...
 • 10.4.18 Seje vlade
  Odločitve vlade s sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je t.i. Center znanosti umestila v vladni načrt razvojnih programov 2018-2021. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport...
 • 5.4.18 Seje vlade
  175. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji redni seji sprejela besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku. Predlagani novi Zakon o varstvu osebnih podatkov...
 • 3.4.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval 11. 12. 2017. Vlada je...

Časovno obdobje

Potrdi