Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 22.11.18 Seje vlade
  9. redna seja Vlade RS
  Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Z njo med drugim zvišujemo povprečnino za občine, ki bi prihodnje leto znašala 573,5 evra, določamo pa tudi višino letnega...
 • 20.11.18 Seje vlade
  Odločitev vlade s seje vladnega odbora
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov za leto 2018 uvrstila nakup objekta Utrip Čemšenik v Občini Zagorje ob Savi, in sicer za namen nastanitvenih...
 • 16.11.18 Seje vlade
  11. dopisna seja Vlade RS
  Vlada RS Maistrovo knjižnico razglasila za kulturni spomenik državnega pomena  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena.  Z...
 • 15.11.18 Seje vlade
  8. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora o mednarodnih zavezah,...
 • 13.11.18 Seje vlade
  Odločitev vlade z današnje seje vladnega odbora
  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 834.510,31 evrov na...
 • 9.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembo uredbe glede povračil stroškov članom volilnih odborov
  Vlada je sprejela spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba se spreminja v delu, s katerim se določa višina prejemka, namenjenega pokritju stroškov dnevnice pri...
 • 8.11.18 Seje vlade
  Vlada sprejela spremembo Izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja
  Vlada je 17. oktobra 2018 sprejela Izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače.  Na današnji dopisni seji pa je vlada vsebino tega sklepa...
 • 8.11.18 Seje vlade
  7. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku. Predlog v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2014/56/EU. Ključni cilji,...
 • 7.11.18 Seje vlade
  Mnenje vlade o ponovnem odločanju o Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1)
  Vlada RS je sprejela Mnenje k zahtevi Državnega sveta RS, da mora Državni zbor RS ponovno odločati o Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), na katerega je bil marca 2018 izglasovan veto Državnega sveta RS.  Vlada...
 • 6.11.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo nujnih interventnih ukrepov za zavarovanje in preprečitev neposredne škode in zagotovitve osnovnih pogojev za življenje...

Časovno obdobje

Potrdi