Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

 • 11.1.18 Seje vlade
  163. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter določila, da bo vlada Ekonomsko-socialnemu svetu predlagala seznanitev z napovedmi stavk v javnem...
 • 9.1.18 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela odgovor na sklepe komisije DZ za nadzor javnih financ, ki jih je ta sprejela ob obravnavi zahteve za zaposlitev pristaniških delavcev v Luki...
 • 8.1.18 Seje vlade
  Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017
  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) določa, da se morajo modeli vrednotenja, ki opredeljujejo vpliv...
 • 5.1.18 Seje vlade
  Vlada RS sprejela predlog za pristop Republike Slovenije k Deklaraciji iz Vallette
  Vlada RS je na današnji dopisni pooblastila ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, da v imenu Republike Slovenije podpiše pristop k Deklaraciji iz Vallette.  Podpisniki Deklaracije iz Vallette (ministri za zdravje...
 • 4.1.18 Seje vlade
  162. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji redni seji seznanila s Predlogom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva ter z vsebino Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, MORS in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije. Z...
 • 22.12.17 Seje vlade
  Vlada potrdila prerazporeditev pravic porabe
  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji potrdila prerazporeditev pravic porabe.  Na podlagi poziva Ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta različni proračunski uporabniki...
 • 21.12.17 Seje vlade
  161. redna seja Vlade RS
  Vlada je na današnji seji potrdila nadaljnje potrebne korake za implementacijo arbitražne razsodbe. Sprejela je sklep o evidentiranju državne meje, s čimer smo evidentirali državno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko...
 • 19.12.17 Seje vlade
  Odločitve vlade z današnjih sej vladnih odborov
  Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela več sklepov o razporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije. Tako je prerazporedila pravice porabe v skupni višini 10.117.990,89 EUR na...
 • 18.12.17 Seje vlade
  Vlada dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta ZZZS za leto 2017 in sprejela mnenje o zahtevi Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti ZNPPol
  Vlada RS dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2017 Vlada RS je na današnji dopisni seji dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje...
 • 13.12.17 Seje vlade
  160. redna seja Vlade RS
  Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o posledicah nesreče, ki so jo povzročili hitro taljenje snega, deževje in močan veter od 11. decembra 2017 dalje. Informacije je na seji podal poveljnik Civilne zaščite...

Časovno obdobje

Potrdi