Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

8.9.16

100. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela paket ukrepov davčnega prestrukturiranja (predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb), predlog sprememb zakona o davčnem postopku ter predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Foto: STA

Vlada je na današnji seji sprejela paket ukrepov davčnega prestrukturiranja (predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb). Osnovni namen predlaganih sprememb je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, predvsem s ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in najproduktivnejših zaposlenih, ki praviloma več prispevajo k dodani vrednosti, ustvarjeni v podjetjih. S tem se bo zagotovilo konkurenčnejše poslovno okolje za podjetja, ki zaposlujejo v Sloveniji, ohranjanje delovnih mest v Sloveniji ter pozitiven vpliv na produktivnost in učinkovitost v podjetjih.

 

Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o davčnem postopku, ki poenostavlja postopke pobiranja davkov oziroma izpolnjevanja davčne obveznosti za zavezanca za davek in zagotavlja doslednost davčne postopkovne zakonodaje.

 

Sprejet je tudi predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ki predvideva vzpostavitev evidence o menicah, ki jih izdajajo proračunski uporabniki, s čimer bo omogočen dodaten nadzor nad zadolževanjem proračunskih uporabnikov oziroma prevzemanjem obveznosti v breme državnega in občinskih proračunov. 


Časovno obdobje

Potrdi