Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

24.11.16

111. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, začela obravnavo parafiranega Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v zvezi s splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov ter sprejela uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.

Fotoarhiv: Anže Malovrh/STA

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Predlog zakona ukinja zaznambe na nepremičninah in ukinja vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov. 

 

Vlada je na današnji seji začela z obravnavo parafiranega sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti v zvezi s splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov. Vlada je obravnavo prekinila in sprejela sklep, da ministrica z vladno pogajalsko skupino v najkrajšem možnem času za obravnavo na naslednji redni seji predloži natančnejša pojasnila k posameznim določbam parafiranega sporazuma, vključno s finančnimi posledicami.

 

Vlada je na današnji seji izdala tudi Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Vlada z uredbo podrobneje predpisuje vrste energetskih tehnologij upravičenih do podpor, višino in trajanje posamezne vrste podpore, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve podpore, postopek za znižanje ali odvzem podpore in način podeljevanja in koriščenja podpore.


Časovno obdobje

Potrdi