Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

7.12.17

159. redna seja Vlade RS

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada je na današnji redni seji sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030. Dokument je nastal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj. 

 

Strategija za vsak razvojni cilj določa ključna področja, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse. To pomeni, da bodo morale temu slediti tudi sektorske razvojne politike, programi ter operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo s 30 kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi določeni za vsakega od razvojnih ciljev. 

 

Vlada je danes sprejela tudi predlog novele zakona o javnih financah, ki ga bo posredovala v obravnavo DZ po skrajšanem postopku. Z njo se bo v nacionalno zakonodajo dokončno prenesla evropska direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskim okviri držav članic, cilj predlagane novele pa je določiti tudi prve korake za večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade. 

 

Na tem področju se uvajata dva nova dokumenta, in sicer državni program razvojnih politik in srednjeročna fiskalna strategija. Državni program razvojnih politik bo vlada sprejemala do konca novembra tekočega leta, vseboval pa bo prioritete vlade, ki so ključnega pomena za razvoj Slovenije in izhajajo iz strategije razvoja Slovenije. Srednjeročno fiskalno strategijo predstavljata združena okvir za pripravo proračunov sektorja država in program stabilnosti, kar ob upoštevanju, da se bo državni program razvojnih politik prvič pripravil v letu 2019, pomeni njeno uveljavitev v letu 2020.


Časovno obdobje

Potrdi