Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

11.1.18

163. redna seja Vlade RS

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter določila, da bo vlada Ekonomsko-socialnemu svetu predlagala seznanitev z napovedmi stavk v javnem sektorju in z oceno finančnih učinkov stavkovnih zahtev na eni od njegovih prihodnjih sej.

 

Ministrstvu za javno upravo je vlada naložila, da najkasneje v roku treh delovnih dni od sprejema tega sklepa posreduje vladi v obravnavo predlog sklepa o imenovanju posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Omenjena skupina bo imela nalogo, da pripravi izhodišča s predlogom odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest, ki naj bi bila po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljiva z delovnimi mesti zdravnikov ter glede drugih zavez iz dogovora, ki se nanašajo na plače in druge prejemke zaposlenih ter prične s pogajanji.

 

Resorna ministrstva pa morajo proučiti stavkovne zahteve, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih in opredelitev do teh stavkovnih zahtev posredujejo Ministrstvu za javno upravo do 15. januarja 2018. Na podlagi opredelitev resorno pristojnih ministrstev do teh stavkovnih zahtev bo vlada na prihodnji seji pooblastila pristojne ministre za ločena pogajanja o teh zahtevah.

 

 

Zaradi uskladitve z razsodbo arbitražnega sodišča vlada sprejela tri predloge zakonov: novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, novelo zakona o ohranjanju narave in predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu RS.

 

 

Vlada je sprejela tudi predlog povsem novega Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih, in tolmačih. S predlaganim novim Zakonom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih se na sistemski ravni urejajo statusna vprašanja teh oseb, ki so strokovni pomočniki sodišča in del našega pravosodnega sistema. Delo sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev je za delo sodišč zelo pomembno, saj sodišča brez posebnih znanj, ki jih ti strokovnjaki imajo, ne bi mogla sprejemati odločitev, ki na posameznih področjih zahtevajo strokovno znanje. Predlagane rešitve sledijo potrebam po statusni modernizaciji tega področja, s ciljem krepitve pravne varnosti. Visoka kakovost izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj so namreč prvi pogoj za kakovostno delo sodišč in upravnih organov. 

 

 

Vlada se je seznanila s Prvim vmesnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov. Medresorska delovna skupina se je do sedaj sestala na štirih sestankih, njen cilj je predvsem izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih. Na podlagi vseh zbranih podatkov bodo evidentirani značilni pojavi pri urejanju romskih naselij ter zanje predlagane možne rešitve in ukrepi, ki so potrebni, da bodo Romom zagotovljeni primerljivi stanovanjski pogoji.


Časovno obdobje

Potrdi