Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

25.1.18

165. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana/STA

Vlada je na današnji redni seji potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Resolucija je prvi nacionalni strateški dokument za področje duševnega zdravja v Sloveniji. Z nacionalnim programom duševnega zdravja se bomo na področju promocije in varovanja duševnega zdravja ciljno osredotočili na uresničevanje pristopov, usmerjenih v krepitev podpornih okoljih ter posameznikovih notranjih psiholoških virov, zlasti osebnostne čvrstosti. Psihično odporen posameznik se laže prilagaja zahtevam vsakdanjega življenja in zmore živeti z več miru. Posebno pozornost bomo namenili programom za ranljive skupine ter programom opismenjevanja na področju duševnega zdravja.  Učinkovito naslavljanje raznolikih potreb ljudi v lokalnem okolju je mogoče s t.i. skupnostnim pristopom, v katerem sodelujejo različni deležniki (vzgoja in izobraževanje, sociala in družina, zdravstvo, društva in posamezniki ter uporabniki različnih storitev itd.). Skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti omogoča odzivanje na potrebe lokalnega prebivalstva, boljši dostop do storitev in programov, razvoj podpornih mrež in skupin za samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike pomoči. Od partnerjev v lokalnem okolju zahteva usklajeno in povezano premoščanje ovir ter razvoj kompetenc, veščin in načinov ukrepanja.

 

Resolucija vzpostavlja javno mrežo služb za duševno zdravje za otroke in mladostnike, odrasle in starejše za interdisciplinarno obravnavo na lokalni ravni, vključno z mobilnim timom za skupnostno obravnavo v domačem okolju osebe s težavami v duševnem zdravju. Za otroke in mladostnike se pri zdravstvenih domovih na podlagi obstoječih tako imenovanih mentalno-higienskih dispanzerjev vzpostavlja 25 Centrov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in družin ter 25 Centrov za duševno zdravje odraslih.

 

Vlada je danes določila tudi uvedbo dodatnega programa za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve za leto 2018. Za program bo iz sredstev proračuna Ministrstva za zdravje namenjenih 10 milijonov evrov, 6,62 mio evrov pa bo zagotovljenih iz sredstev ZZZS.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi