Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

1.3.18

170. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana/STA

Vlada je v zvezi s postopkom, ki ga z Evropsko komisijo vodi glede izvedbe prodajne zaveze za Novo Ljubljansko banko, na današnji seji obravnavala dve gradivi. Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je vladi predstavila poročilo z zadnjega pogovora z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager, ki je potekal 26. februarja v Bruslju, vlada pa je hkrati potrdila tudi predlog odgovora Slovenije na januarsko pismo Evropske komisije. Ministrico je pooblastila, da odgovor do roka, ki se izteče 2. marca, pošlje Evropski komisiji. 

 

Slovenska stran v odgovoru v skladu z dosedanjimi stališči odgovarja na vse glavne pomisleke in dodatna vprašanja iz januarskega pisma Evropske komisije ter z dodatnimi argumenti, ki izhajajo tudi iz zadnjih pogovorov s komisijo, ponovi vse bistvene razloge za spremembo zavez. Na tej podlagi slovenska stran

pričakuje, da se bodo pogovori s komisijo, ki se po oddaji odgovora nadaljujejo, tudi naprej odvijali konstruktivno v smeri možne dogovorne rešitve za spremembo zavez. 

 

Vlada se je danes seznanila z informacijo Ministrstva za zunanje zadeve glede predloga priznanja Palestine, s katero bo seznanila tudi parlamentarni Odbor za zunanjo politiko.

 

Vlada je na današnji seji določila predlog novele Energetskega zakona. V besedilo so vključene nujne spremembe, povezane z implementacijo dveh evropskih direktiv, ustavne odločbe ter smernic za državno pomoč za okolje in energijo. 

 

Vlada je na današnji seji določila tudi predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije. Cilj energetske politike RS je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. S tem bi zagotovili spodbudno okolje za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter sprejemljive energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo. Konkretni ukrepi za doseganje ciljev EKS, ki bodo dodani sedanjim politikam in ukrepom, bodo podrobneje določeni v podrejenih izvedbenih dokumentih - akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo. 

 

Vlada je sprejela predlog Zakona o gasilstvu, ki določa, da poklicnim gasilcem, ki opravljajo, skladno s sistemizacijo delovnih mest, operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost. Hkrati določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost. S predlaganimi dopolnitvami Zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postal primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici (policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, pooblaščenimi uradnimi osebami po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij). 

 

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, s katero se spreminja sestava Sveta romske skupnosti, z namenom, da se izboljšajo bivanjske razmere romske skupnosti, in odpravljajo tudi nekatere pomanjkljivosti veljavnega zakona.


Časovno obdobje

Potrdi