Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

14.6.18

181. redna seja Vlade RS

Foto: Daniel Novakovič/STA

Vlada se je seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018. Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski proizvodnji. Po poročilu Občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne dediščine. Po poročilu Občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je tudi manjši zemeljski plaz v naselju Semič. Uprava RS za zaščito in reševanje do 6. julija 2018 pripravi končno poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami, vključno z višino neposrednih stroškov intervencij, ter predlaga vladi, da povračilo le-teh zagotovi iz tekoče proračunske rezerve.

 

Na podlagi podatkov, ki jih je posredovala občina Črnomelj, je vlada ugotovila, da je investicija v sanacijo strehe Osnovne šole Loka Črnomelj neprimerna, saj je zaradi dotrajanosti objekta potrebna izgradnja nove šole. Vlada je sklenila, da bo sodelovala pri sanaciji škode na črnomaljskih objektih predšolske vzgoje in osnovnih šol. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pooblastila, da opravi vse potrebne pogovore z občino in ugotovi obseg sofinanciranja s strani občine, pokritost škode z odškodninami iz zavarovanja ter obseg potrebnega sofinanciranja s strani države. Na podlagi pridobljenih podatkov bo vlada v skladu z zakonskimi možnostmi odločila o konkretnih zneskih sofinanciranja posameznih škod in izgradnje nove osnovne šole.

 

Vlada je na današnji seji določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2018 na integralnih postavkah državnega proračuna tako, da predlagatelji finančnih načrtov lahko prevzemajo samo obveznosti, za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno določena v zakonu.


Časovno obdobje

Potrdi