Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

23.5.19

32. redna seja Vlade RS

Foto: Bor Slana, STA

Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODPP) »Slovenija in zdrav planet« in jo posredovala v seznanitev Državnemu zboru.

 

Osnovni cilj in namen priprave ODPP – »Slovenija in zdrav planet« je zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji, in sicer za nujen prehod za dosego ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov sredi tega stoletja na poti v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe. 

 

Priprava okvira ODPP sledi ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) in številnih drugih znanstvenih institucij, sklepom in dokumentom na ravni EU, sporočilu Evropske komisije »Čist planet za vse«: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo« ter podnebni politiki ambicioznih držav, predvsem članic EU (Švedska, Nizozemska, Velika Britanija, Francija, in druge).

 

ODPP bo zaradi dolgoročne naravnanosti do leta 2050 določal ambiciozno in uresničljivo razvojno pot Slovenije do srede tega stoletja. ODPP bo podal pobudo za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in investiranje za dosego ničelne neto stopnje emisij TGP, ob pravični tranziciji zaposlenih, in dvigu motivacije za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta v smeri trajnostnega razvoja.

 

V Sloveniji potrebujemo odločno, stabilno, ambiciozno in uresničljivo dolgoročno podnebno politiko kot del učinkovite evropske oziroma svetovne podnebne zgodbe s poudarjenimi vrednotami, kot so: zdravje, zavarovanje, varnost, pripravljenost, upanje in priložnost za prehod v trajnostni, podnebno in okoljsko prijazen jutri.

 

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi