Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

17.5.19

51. dopisna seja Vlade RS

Vlada sprejela program zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Program zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020. V tem obdobju se bodo dokončala nerealizirana dela iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik., d.o.o., za obdobje 2013-2018, ter izvedlo aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje-Hrastnik.

Vlada Republike Slovenija je družbo SDH pozvala, naj v skladu s svojimi pristojnostmi upravlja kapitalsko naložbo države v družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. v likvidaciji, tako da bodo proračunska in lastna sredstva družbe gospodarno porabljena za dokončanje nerealiziranih del iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja ter za dela, ki jim izvajalec nadzora določi prioriteto. 

Vlada Republike Slovenija je družbo SDH še pozvala, da naj preko upravljavskih mehanizmov zagotavlja, da bo Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. - v likvidaciji pospešeno izvedel potrebne aktivnosti v povezavi z odprodajo nepremičnega in premičnega premoženja družbe, ter tako čimprej in čim bolj znižal stroške gospodarjenja s tem premoženjem oziroma povezanimi aktivnostmi ter izvajalci.

Vir: MzI

Za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, bo država občinam povrnila stroške 

 

Vlada RS je na današnji dopisni seji odločila, da za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov, in sicer  v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 

Povračilo stroškov odstranitve odpadkov bo koordiniral in izvajal Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). To bo storjeno na podlagi informacije Policije, s katero bo ugotovljena lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevka občine, ustrezno utemeljenega in dokumentiranega. 

 

Povrnitev stroškov izvede UOIM, ki v dvomu  glede okvirne količine, vrste odpadkov in višine zahtevka občine, za potrditev izplačila zaprosi Ministrstvo za okolje in prostor. Finančna sredstva za odstranitev tako nezakonito odloženih odpadkov se zagotovijo z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.

 

Vir: MOP

Predlog Zakona o Slovenskem demografskem skladu po mnenju vlade neprimeren za nadaljnjo obravnavo

 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede predloga Zakona o Slovenskem demografskem skladu, ki ga je v državni zbor predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem.

Vlada meni, da omenjeni predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v Slovenski demografski sklad, kar je v nasprotju z določbami Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki v povezavi z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa preoblikovanje Kapitalske družbe v demografski rezervni sklad.

Po mnenju vlade predlog predvideva vzpostavitev alternativnega sistema upravljanja kapitalskih naložb države in ne vzpostavitve demografskega rezervnega sklada. V predlogu so predpisani enaki cilji, načela, ukrepi in akti upravljanja, za zagotavljanje preglednosti in učinkovitosti upravljanja kapitalskih naložb države, kot jih predpisuje obstoječi Zakon o Slovenskem državnem holdingu, kar je neprimerljivo z bistveno bolj kompleksnim portfeljem naložb demografskega sklada. 

Vlada poudarja, da strateške naložbe onemogočajo naložbeno politiko demografskega sklada, saj so si cilji demografskega rezervnega sklada in strateških naložb nasprotujoči. Med drugim vlada dodaja še, da Državni zbor z vidika slovenskega pravnega reda ne more biti skupščina Slovenskega demografskega sklada. Poleg tega so neustrezne tako predlagana struktura nadzornega sveta kot doba akumulacije sredstev rezervnega demografskega sklada, ki je predlagatelj dejansko sploh ne predvideva. 

Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi