Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

29.10.15

60. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji poglobljeno razpravljala o celovitih ukrepih za obvladovanje migracijskih tokov. Obravnavala je vse možne scenarije in bo stopnjevala svoje ukrepe glede na situacijo. Vlada bo zagotovila vse potrebne ukrepe za zavarovanje meje ob hkratnem spoštovanju humanitarnih načel. Vsi ukrepi slovenske vlade na meji so naravnani tako, da čim bolj preprečujejo nezakonite migracije. Vlada se pripravlja tudi na poslabšanje vremenskih razmer, ki bodo še otežile begunsko krizo, hkrati išče nove prostore za namestitev ranljivih skupin beguncev.
  
Vlada je določila tudi Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017. Z dopolnjenim predlogom proračuna RS za leto 2016 znašajo prihodki 8,7 milijarde EUR in odhodki 9,5 milijarde EUR. Deficit v Bilanci prihodkov in odhodkov se povečuje za 50 milijonov EUR in znaša 839,3 milijone EUR oz. 2,1% BDP. Na račun tega bo višji tudi pričakovani primanjkljaj sektorja država, predvidoma bo v 2016 znašal 2,3 % BDP. V dopolnjenem predlogu proračuna RS za leto 2017 so prihodki načrtovani v višini 8,7 milijarde EUR ter odhodki v višini 9,4 milijarde EUR. Primanjkljaj državnega proračuna ostaja nespremenjen, in sicer v višini 717,8 milijonov EUR oz. 1,74% BDP.
  
Vlada je sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Akcijskim načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016. Okvirni program odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in pomanjkanje virov. Ena od pomembnih usmeritev zelenega gospodarstva je tudi prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo. Zeleno gospodarstvo je cilj procesa, s katerim bo Slovenija postala konkurenčno gospodarstvo, v katerem bomo razumeli ter upoštevali omejitve, ki jih postavlja naravno okolje.


Celotno sporočilo za javnost ( pdf (173 KB))( doc (262 KB))


Časovno obdobje

Potrdi