Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

31.3.16

82. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi družbe za izgradnjo drugega tira. Člani vlade so sprejeli tudi predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter predlog novele Zakona o socialnem varstvu.

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi družbe za izgradnjo drugega tira. Ustanovljena družba bo kot notranji izvajalec za državo izvedla vse potrebne aktivnosti za realizacijo projekta drugega tira železniške Divača – Koper in v nadaljevanju prevzela vodenje investicije tega projekta. Takoj po ustanovitvi bo družba začela s potrebnimi aktivnostmi za pridobitev sredstev EU in pripravo podlag za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva. Te aktivnosti bo družba izvajala kot agent države.

Podjetje se bo v letih 2016 in 2017 dokapitaliziralo z vložkom Republike Slovenije v višini do 200 milijonov evrov ter z vložki zasebnih vlagateljev in zainteresiranih zalednih držav, v skupni višini večji od vložka RS. Ta aktivnost predvideva vzpostavitev modela javno-zasebnega partnerstva.

Pristojnosti družbe kot koncesionarja za izgradnjo drugega tira se uredijo s posebnim zakonom, ki ga pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo in bo v kratkem posredovano v vladno proceduro.

Družba 2TDK d.o.o. bo imela sedež  v Ljubljani.


Predlog novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti iz leta 1984. V skladu s smernicami vlade je pripravljen tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost.

Pogrebna dejavnost tako obsega zagotavljanje stalne 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba, in druge pogrebne storitve, ki so predmet gospodarske dejavnosti. Predlog zakona določa enotne pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti  na lokalni ravni.


Predlog novele zakona o socialnem varstvu uvaja pravno podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo pilotnega projekta, katerega namen je razvoj in umestitev v sistem socialnega varstva storitev socialne aktivacije (osnovni cilj je uvajanje celostne obravnave socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva preko vključevanja oseb v programe socialne aktivacije z namenom dviga socialnih in zaposlitvenih kompetenc), ki bo pilotno sofinancirana iz evropskih sredstev.

Novela odpravlja pripravništvo kot obvezen pogoj za pristop k strokovnemu izpitu in skrajšuje obdobje opravljanja pripravništva. Odpravlja tudi določene nepotrebne administrativne ovire, ki zavlačujejo postopke, ne prispevajo pa k večji kvaliteti dela ali transparentnosti postopka.


Celotno sporočilo za javnost ( pdf (282 KB))( doc (353 KB))


Časovno obdobje

Potrdi