Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

6.11.17

Mnenje vlade k predlogu sprememb zakona o visokem šolstvu

Vlada je na dopisni seji podala mnenje k predlogu sprememb zakona o visokem šolstvu, ki ga je v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku Državnemu zboru RS predložil poslanec Miha Kordiš. 

Vlada pojasnjuje, da so pravice in ugodnosti študentov, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, kot jih navaja 69. člen Zakona o visokem šolstvu, že urejene v drugih specialnih predpisih, ki sodijo v pristojnost drugih ministrstev. Tako pravico do zdravstvenega zavarovanja študentov ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sodi v pristojnost Ministrstva za zdravje. Pravica do študentskega dela in štipendije sodijo v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter njihove področne zakonodaje. 

Vlada RS ne nasprotuje namenu spremembe zakona, kot jo je podal poslanec Kordiš, vendar poudarja, da je tematiko potrebno urediti v področni zakonodaji. 

Vir: MIZŠ


Časovno obdobje

Potrdi