Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

30.11.17

Odgovor vlade na pritožbo na poročilo DVK o izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o drugem tiru


Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pritožbo Vilija Kovačiča zoper poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper z dne 21. 11. 2017 in ga poslala Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da zavrne pritožbo v zadevi Poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu in da zavrže pritožbi zoper izpodbijana sklepa Vlade Republike Slovenije, za katere je pristojna.

Iz poročila Državne volilne komisije izhaja, da je bilo na referendumu oddanih 349.473 veljavnih glasovnic. Za uveljavitev zakona je glasovalo 186.877 volivcev oziroma 53,47 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali. Proti uveljavitvi zakona je glasovalo 162.596 volivcev oziroma 46,53 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali. Na referendumu je tako večina volivcev glasovala za uveljavitev zakona. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.490 volivcev, proti uveljavitvi zakona je glasovalo 9,49 odstotka vseh volivcev.

Vlada, konkretno Ministrstvo za javno upravo, je pristojno za sistemsko urejanje volilne in referendumske zakonodaje, kamor spada tudi Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) in Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Na podlagi ZVRK ima vlada tudi možnost, da v referendumski kampanji deluje kot organizator referendumske kampanje. Vlada meni, da je bil vladni sklep o financiranju volilne kampanje zakonit, razumen in sorazmeren ter zato ustavno nesporen ukrep. Pri izvedbi referenduma ni prišlo do kršitev določb Ustave in mednarodnega prava ter posebej – ZVRK ni v neskladju z Ustavo.

Vlada je v odgovoru še poudarila, da bo neuveljavitev Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper oziroma njegova prepozna uveljavitev resno ogrozila projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper. Škodo, merljivo v izgubljenih evropskih subvencijah pa je možno izraziti v konkretnih finančnih vrednostih. Temu je treba dodati še gospodarsko škodo, ki bo nastala zaradi neizgradnje drugega tira oziroma zaradi odložitve začetka njegove gradnje, ker sredstva ne bodo zagotovljena. Po  dolgotrajnem postopku odločanja o najoptimalnejši in sprejemljivi varianti poteka trase in o projektnih rešitvah ter potem, ko je bila volja volivk in volivcev jasno izražena z referendumskim rezultatom, je potrebno zagotoviti pogoje, da projekt preide v izvedbeno fazo, kar pomeni, da mora biti Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, v najkrajšem možnem roku, vsekakor pa do konec leta 2017, uveljavljen.


Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje

Vlada je mag. Nino Koželj, z dnem 6. 12. 2017 imenovala za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za 6 mesecev oziroma najdlje do 5. 6. 2018.

Na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta generalni direktor Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice ni bil izbran noben kandidat, zato je minister za pravosodje predlagal ponovno imenovanje mag. Nine Koželj za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje.

Nina Koželj  je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Magistrirala je s področja evropskega prava človekovih pravic na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Cirila Ribičiča.

Karierno pot je začela kot pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2006-2008), od leta 2008 je delovne izkušnje nabirala v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja na Ministrstvu za pravosodje, od junija 2017 pa je vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje.

Od leta 2012 dalje sodeluje v disciplinskih komisijah pri Odvetniški zbornici Slovenije, od leta 2014 do 2017 pa je bila predsednica disciplinske komisije druge stopnje pri Notarski zbornici Slovenije.Časovno obdobje

Potrdi