Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

8.1.19

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za finance za dopolnilna sredstva občinam.

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno z Zakonom o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

 

V času, ko se je pripravljal državni proračun za leti 2018 in 2019, je bila povprečnina za leto 2019 določena v višini 558 evrov, kar je pomenilo, da glede na višino razpoložljive dohodnine finančna izravnava ne bo potrebna. V procesu pogajanj z reprezentativnimi združenji občin pa je bil 15. novembra lani podpisan dogovor o višini povprečnine za leto 2019, na podlagi katerega je bila občinam za leto 2019 priznana za 15,50 evra višja povprečnina, ki po novem znaša 573,50 evra. To pomeni, da je za nakazilo finančne izravnave občin v letu 2019 potrebnih 18.370.510 evrov. 

 

Za prva dva meseca oziroma do sprejema rebalansa letošnjega državnega proračuna se zato Ministrstvu za finance iz splošne proračunske rezervacije razporedijo pravice porabe za dopolnilna sredstva občinam v višini 3.060.244 evrov, celotni znesek pa bo ministrstvo načrtovalo v okviru vladnih limitov ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2019.  


Časovno obdobje

Potrdi