Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

28.5.19

Odločitve s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela Mnenje o predlogu za začasno zadržanje določb tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 156. člena ter drugega stavka prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (št. U-I-144/19).

 

Vlagatelji zahteve izpodbijajo ustavnost določb ZKP, kakor so bile spremenjene z novelo ZKP-N in hkrati zahtevajo njihovo začasno zadržanje. Gre za določbe, ki urejajo ustno, elektronsko in telefonično vabljenje s strani policije v predkazenskem postopku, možnost pritožbe državnemu tožilcu zaradi dejanj policije v predkazenskem postopku, zbiranje prometnih in naročniških podatkov, zbiranje bančnih podatkov in hišno preiskavo v primeru nedosegljivosti imetnika prostorov.

 

Vlada meni, da so nove rešitve, katerih začasno zadržanje zahtevajo vlagatelji zahteve za oceno ustavnosti, bolj jasne in določne kot do sedaj veljavne, poleg tega sledijo ustavno-sodni praksi oziroma praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije, utemeljene so na načelu sorazmernosti, večinoma pa dopolnjujejo že veljavno ureditev. Vlagatelji zahteve za oceno ustavnosti v predlogu niso izkazali obstoja pogojev za začasno zadržanje, deloma pa je njihov predlog tudi neobrazložen. Po mnenju vlade pogoji za začasno zadržanje tudi sicer niso izpolnjeni, zato vlada predlaga, da Ustavno sodišče RS predlog za začasno zadržanje zavrne.

 

Na odboru je Vlada RS sklenila, da se v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022 uvrstijo investicijska vzdrževanja srednjih šol, dijaških domov in zavodov

 

Za investicijsko vzdrževanje srednjih šol bo do leta 2022 namenjenih dobrih 11 milijonov evrov, za investicijsko vzdrževanje dijaških domov 1,92 milijona evrov, za investicijsko vzdrževanje zavodov pa bo namenjenih 1,8 milijona evrov.

 

Namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, nakupa opreme in financiranja interventnih del na objektih in opremi je sprotno vzdrževanje in popravila na stavbnem fondu, ki ga zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, potrebujejo za izvajanje svoje dejavnosti.

 

Na današnji seji odbora je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 v okviru Ministrstva za javno upravo uvrstila nov projekt z nazivom »e-Pooblaščanje (SEMPER)«.

 

Predlagana sprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2019-2022 je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

 

S projektom e-Pooblaščanje (SEMPER – Cross-border Semantic Interoperability of power and mandates) bo pokrita funkcionalnost pooblaščanja pri e-poslovanju v javni upravi, saj to trenutno predstavlja manjkajoči del pri storitvah avtentikacije in storitvah zaupanja, ki jih določa Uredba o e-identifikaciji in storitvah zaupanja na enotnem notranjem trgu eIDAS. Naša udeležba v projektu je povezana z e-storitvami za poslovne subjekte ter ureditvijo e-pooblaščanja čezmejno. 

 

Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju štirih projektnih partnerjev iz Avstrije, Španije, Nizozemske in Slovenije. Mednarodni konzorcij je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt SEMPER v trajanju 24 mesecev.

 

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo pa je Vlada RS določila, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrsti nov projekt Twinning Gruzija – javno naročanje

 

Namen in cilj projekta je prispevati k izboljšanju sistema pravnega varstva v postopkih javnega naročanja v Gruziji, vključno z izboljšanjem izvajanja javno-naročniške zakonodaje in njene nadaljnje harmonizacije s pravnim redom EU ter dobrimi praksami. 

 

Cilj projekta bo dosežen preko aktivnosti strokovnjakov iz Slovenije, ki bodo zagotovili izboljšanje sistema pravnega varstva preko opolnomočenja administrativnih zmožnosti, s posredovanjem znanja in izkušenj oziroma izboljšanjem usposobljenosti in povečanja prepoznavnosti ter dostopnosti za deležnike na področju javnega naročanja. 

 

V okviru projekta bo Državna revizijska komisija z okoli desetimi strokovnjaki sodelovala okvirno 150 delovnih dni. Skupna vrednost projekta je 1,4 milijona evrov, obseg aktivnosti Državne revizijske komisije pa znaša 223 tisoč evrov. Ostala sredstva bo realizirala Avstrija, ki je vodilni projektni partner. Vsi stroški projekta bodo povrnjeni iz proračuna EU. 


Časovno obdobje

Potrdi