Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

30.1.18

Odločitve z 228. dopisne seje Vlade RS

Soglasje k razpisu za vpis v diplomske in enovite magistrske študijske programe

Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2018/19. Za študijsko leto 2018/19 je na voljo 18.481 vpisnih mest za redni in izredni študij, in sicer 16.513 mest za državljane Republike Slovenije in držav EU za vpis v 1. letnik, 1.968 mest pa za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

 Zbirni pregled vpisnih mest za dodiplomski študij v študijskem letu 2018/19  (112 KB)

Nadaljuje se trend zmanjševanja vpisnih mest. V primerjavi z lanskim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 660 vpisnih mest manj, od tega 319 mest manj za redni študij in 341 mest manj za izrednega.

Soglasje k razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani

Vlada je dala soglasje k razpisu za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2018/2019. Za študijsko leto 2018/2019 je bilo v soglasje Vladi RS predlaganih skupaj 7.957 (lani 7.961) vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni magistrski študij. Za državljane Republike Slovenije in drugih držav članic EU je na voljo 6.778 mest (lani 6.842) ter za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva 1.179 (lani 1.119) mest.

Soglasje k razpisu za vpis doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani

Vlada je dala soglasje k razpisu za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019. Ta razpisuje 882 vpisnih mest za vpis v 1. letnik skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane drugih članic Evropske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce iz držav nečlanic Evropske unije. Število razpisanih mest za vpis v višji letnik je omejeno s številom vpisanih študentov prejšnjih generacij.

Univerza v Ljubljani ima raziskovalne skupine na vseh znanstvenih področjih doktorskega študija. Univerza je število vpisnih mest povečala že drugo leto zapored. Pričakovati je namreč, da bo interes za vpis v doktorski študij povečan.

Z novelo Zakona o visokem šolstvu je namreč ministrstvo sistemsko uredilo financiranje študija tretje stopnje na javnih visokošolskih zavodih iz javnih sredstev.

Vlada sprejela izhodišča za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

Vlada je v letu 2010 sprejela Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana (smernice so bile dopolnjene leta 2012), s katerimi je določila prednostna področja in ukrepe, potrebne za učvrstitev pozicije RS na Zahodnem Balkanu. Med drugim ukrepi se je RS na področju ekonomskih migracij zavezala k sklepanju dvostranskih sporazumov o zaposlovanju državljanov držav Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji. Načela predlaganih dvostranskih sporazumov vsebinsko izhajajo iz Resolucije o migracijski politiki RS (Ur. l. RS, št. 106/02) in hkrati dosledno sledijo referenčnemu okviru politik EU na področju vzpostavljanja celovite migracijske politike.

Vlada je prepričana, da lahko s sklepanjem dvostranskih sporazumov proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjih desetletjih obdobju oziroma glede na aktualno stanje na slovenskem trgu dela. Na tej podlagi ter na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem bilateralnega sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS (v nadaljnjem besedilu: sporazum) smo pristopili k sklenitvi sporazuma tudi z Republiko Srbijo.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju delavcev migrantov iz Republike Slovenije določa naslednje ključne elemente, in sicer pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji; pogoje in postopke za izdajo dovoljenja za dostop na slovenski trg dela; obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev migrantov; spodbujanje pred-integracijskih procesov za vključitev na trg dela in družbo države zaposlitve v državo izvora ter pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve.


Časovno obdobje

Potrdi