Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

24.5.19

Vlada razrešila mag. Igorja Velova z mesta direktorja Agencije za varnost prometa in za vršilko dolžnosti imenovala Vesno Marinko


Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločbo, s katero je mag. Igorja Velova razrešila z mesta direktorja Javne agencije RS za varnost prometa.

 

Zakon o Vladi Republike Slovenije v petem odstavku 21. člena določa, da o imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, kakor tudi o drugih posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti izdaja vlada odločbe.

 

V 24. členu Zakona o javnih agencijah je med drugim določeno, da direktorja javne agencije predčasno razreši ustanovitelj na lastno pobudo ali na predlog sveta z upravno odločbo ustanovitelja.

 

Mag.  Igor Velov je bil z odločbo vlade dne 12. 2. 2015, z dnem 13. 2. 2015 imenovan za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za mandatno dobo petih let. 

 

Dne 23. 5. 2019 je Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa ministrici za infrastrukturo posredoval predlog, s katerim je vladi predlagal predčasno razrešitev direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

 

Na isti dopisni seji je vlada izdala odločbo, s katero se Vesna Marinko, z dnem 25. 5. 2019, imenuje za vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, do imenovanja direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. 11. 2019.

 

Drugi odstavek 8. člena Zakona o javnih agencijah določa, da ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javne agencije, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije. V  zadnjem odstavku 19. člena ZJA ter v 21. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije RS za varnost prometa pa je določeno, da če direktorju preneha funkcija, ustanovitelj na predlog sveta, do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja.

 

Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je ministrici za infrastrukturo posredoval sklep, z dne 23. 5. 2019, s katerim vladi predlaga, da se Vesno Marinko imenuje za vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

 

Glede na navedeno je ministrica za infrastrukturo Vladi Republike Slovenije podala predlog dne 24. 5. 2019, s katerim predlaga, da vlada imenuje Vesno Marinko z dnem 25. 5. 2019 za vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, do imenovanja direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. 11. 2019.

 

 


Časovno obdobje

Potrdi