Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

23.1.18

Vlada sprejela dopolnitev izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela dopolnitev izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in zanje pooblašča že ustanovljeno posebno vladno pogajalsko skupino za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Poleg tega vlada omenjeni pogajalski skupini nalaga, da v nadaljevanju pogajalskega procesa z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za razrešitev stavkovnih zahtev pogajalske predloge oblikuje tako, da pri tem upošteva makroekonomski okvir iz izhodišč, ki jih je Vlada sprejela na seji 18. januarja 2018, ter o poteku pogajanj poroča vladi.  

V pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o razrešitvi stavkovnih zahtev so se sindikati glede vprašanja, ali bodo stavkovne zahteve pogajali z vladno stranjo ločeno ali skupaj za isto pogajalsko mizo, različno opredelili. Koordinacija stavkovnih odborov, ki jo vodi Jakob Počivavšek (KSO)  je odločila, da se bodo sindikati, združeni v to koordinacijo, pogajali z vladno stranjo skupaj za isto pogajalsko mizo, medtem, ko so drugi sindikati (npr. SVIZ, PSS in SPS) odločila, da se z vladno stranjo želijo pogajati ločeno. 

Glede na dejstvo, da je KSO napovedala stavko že za 24. 1. 2018, se je vladna stran z namenom preprečitve te stavke najprej začela pogajati s KSO, in sicer že v petek, 19. 1. 2018 in potem še v ponedeljek, 22. 1. 2018. 

Predlog KSO, pri katerem vztrajajo, je z vidika makroekonomskega okvirja kot ga je opredelila vlada na seji 18. 1. 2018, povsem neuresničljiv. Prav tako pa je po mnenju vladne strani tudi nesprejemljiv iz razloga, ker sta se vladna in sindikalna stran v Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju zavezali, da se bosta pogajali o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest, ki so primerljiva z zdravniki (VIII. točka tega dogovora). Iz navedenega po mnenju vladne strani povsem jasno izhaja, da predmet teh pogajanj ne morejo biti vsa delovna mesta, sploh pa ne delovna mesta, na katerih so bile anomalije že odpravljene na podlagi uveljavljenih aneksov h kolektivnim pogodbam v avgustu 2017.

V okviru pogajanj o stavkovnih zahtevah glede delovnih mest, ki naj bi bila primerljiva z delovnimi mesti zdravnikov, in na podlagi argumentacije posameznih predstavnikov tako vladne kot sindikalne strani, vlada predlaga, da se v nabor vključijo še preostala delovna mesta v VIII in IX. tarifnem razredu ter delovna mesta uradnih veterinarjev in farmacevtov v tarifnem razredu VII/2. 

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi