Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

13.2.18

Vlada sprejela mnenje na pobudo skupine pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje na pobudo skupine pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti prve alineje četrtega in petega odstavka 3.a člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena, prvega in drugega odstavka 42. člena, prvega in drugega odstavka 43. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega in tretjega odstavka 44.a člena, tretjega in četrtega odstavka 53.a člena, drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti  drugega odstavka 39. člena ter prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb zakonov, in ga bo posredovala Državnemu zboru RS.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 2. 2. 2018 Državnemu zboru RS posredovalo pobudo skupine pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti več členov Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 39. člena ter prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja dela prve alineje petega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena in druge alineje prvega odstavka 44.č člena, tretjega odstavka in četrtega odstavka 53.a člena  ter drugega  in tretjega odstavka  53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti  ter prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K).


Ustavno sodišče RS je na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o ustavnem sodišču Državni zbor RS pozvalo, da se v petnajstih  dneh izjavi o navedbah v predlogu za začasno zadržanje izvrševanja določb zakonov. Istočasno je pojasnilo, da če bo tudi za odločitev o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti potrebovalo odgovor Državnega zbora RS, ga bo k posredovanju odgovora na pobudo posebej pozvalo.

Državni zbor RS je na podlagi Poslovnika državnega zbora 6. 2. 2018 pobudo za presojo ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja posredoval RS s prošnjo za mnenje z vidika izvršilne oblasti.
Vlada RS je glede na poziv Ustavnega sodišča RS proučila prejeto gradivo in sprejela mnenje samo glede predloga za začasno zadržanje izvrševanja posameznih členov obravnavanih zakonov,  pri čemer se je v skladu s pozivom Državnega zbora RS osredotočila na vidik izvršilne oblasti.

Vlada RS po proučitvi prejete pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in predloga za zadržanje izvrševanja posameznih določb obravnavanih zakonov do končne odločitve Ustavnega sodišča RS v tem postopku meni, da predlog za začasno zadržanje izvajanja posameznih določb obravnavanih zakonov ni utemeljen, ker niso izpolnjeni pogoji za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb obravnavanih zakonov, in predlaga, da Ustavno sodišče RS predlog zavrne. Vlada RS namreč meni, da z izvrševanjem izpodbijanih določb ZZDej niti prehodnih in končnih določb ZZDej-K ne bodo nastale težko popravljive škodljive posledice, kot jih navajajo pobudniki oziroma predlagatelji v predlogu za zadržanje izvrševanja posameznih izpodbijanih določb niti ne bodo izpodbijane določbe obravnavanih zakonov povzročile posledic oziroma vplivale na izvajalce zdravstvene dejavnosti na način in s posledicami oziroma učinki, kot jih navajajo pobudniki v svoji pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in v predlogu za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb. Mnenje Vlade Republike Slovenije  v nadaljevanju vsebuje opredelitev do začasnega zadržanja izvrševanja konkretnih določb obravnavanih zakonov.


Vir: MZ


Časovno obdobje

Potrdi