Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

31.12.18

Vlada sprejela spremembe Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede ter spremembe Uredbe o nacionalnem radonskem programu

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je naložila Ministrstvu za obrambo, da najkasneje do 1. 6. 2019 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo,  v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev  v skladu z XI.  točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev pripravi analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja.

 

S predlagano spremembo uredbe:

  • sledimo splošnemu povišanju plačnih razredov formacijskih dolžnosti in nazivov za en plačni razred, razen formacijskih dolžnosti in nazivov, kjer se poviša za dva plačna razreda;
  • plačni razredi se povišajo za dva plačna razreda splošnim, specialističnim formacijskim dolžnostim in formacijskim dolžnostim v specialnih enotah, in sicer  podčastnikov v V. tarifni skupini (v nazivih vodnik, višji vodnik, štabni vodnik) ter podčastnikov v VI. tarifni skupini (v nazivih praporščak in višji praporščak);

Zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti z dne 5. 12. 2016, v delu, ki se nanaša na plače zdravnikov in zobozdravnikov, je bil sklenjen Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, se uvrstitev formacijskih dolžnosti in nazivov zdravnikov v plačne razrede uskladi z uvrstitvami delovnih mest zdravnikov v plačne razrede v skladu z aneksom.

 

Formacijskim dolžnostim častnikov, višjih častnikov in višjih vojaških uslužbencev veterinarjev v Slovenski vojski se poenotijo tarifni razredi in se uvrstijo v tarifni razred  VII/2. Formacijska dolžnost častnik veterinar v nazivu stotnik veterinar in višji vojaški uslužbenec veterinar v nazivu vojaški uslužbenec XI. razreda se uvrsti v 37. plačni razred brez napredovanj in v 47. plačni razred z napredovanji.

 

 

Vlada je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu. Vsebina Uredbe o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu je namenjena prestavitvi začetka uporabe nove metodologije za izračun doz zaradi radona. V Uredbi o nacionalnem radonskem programu se v 14. členu letnica »2019« nadomesti z letnico »2021«. 

 

Uredba o nacionalnem radonskem programu v 4. členu opredeljuje metodologijo za izračun izpostavljenosti zaradi radona. Skladno z 11. uvodno izjavo Direktive Sveta 2013/59/Euratom  naj bi Evropska komisija na podlagi mnenja skupine strokovnjakov, imenovane na podlagi 31. člena Pogodbe EURATOM, podala priporočilo o uporabi  metodologije, ki jo je predlagala Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji (ICRP).

 

Evropska komisija se do ustreznosti metodologije ICRP še ni opredelila, saj želi počakati na rezultate drugih študij, kot npr. UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation), ki napoveduje nekoliko drugačne rezultate kot ICRP.


Časovno obdobje

Potrdi