Vlada predlaga

Določanje, usmerjanje in usklajevanje izvajanja politik države je ena ključnih pristojnosti Vlade RS, ki jo med drugim uresničuje tudi tako, da Državnemu zboru v sprejem predlaga najrazličnejše strateške dokumente, v katerih so posamezne politike podrobneje opredeljene, pa tudi predloge, skozi katere se posamezne politike iz črke na papirju prelijejo v življenja državljanov. 

 

Od trenutka, ko vlada potrdi nek predlog zakona in ga pošlje v parlament, mine precej časa, tudi meseci, včasih pa je nek zakon sprejet skorajda čez noč. 

 

In čeprav ima zainteresirana javnost možnost sodelovanja pri oblikovanja vladnih zakonodajnih pobud, se širša javnost s posameznimi predlogi zares seznani šele, ko so že v parlamentarnem postopku ali celo šele po sprejemu zakona v parlamentu. Takrat pa le še tisti, ki res pozorno spremljajo delo vlade in parlamenta, vedo, kakšen je bil izhodiščni predlog in kaj se je z njim dogajalo v parlamentarnem postopku. 

 

V rubriki 'Vlada predlaga' spremljamo nekatere pomembnejše vladne zakonodajne predloge skozi celoten postopek: od potrditve predloga zakona na seji vlade do dokončnega sprejema v parlamentu.