• Premier Cerar na Strateškem forumu Bled

  31.08.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar, ki se udeležuje Strateškega foruma Bled, se je ob robu foruma srečal s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom (več ) in srbskim premierom Aleksandrom Vučićem (več ). S sogovornikoma je večji del pogovorov namenil reševanju migrantske krize, s Tuskom pa sta se pogovarjala tudi o arbitražnem sporazumu. Ta je izrazil obžalovanje, da se je Hrvaška odločila za prekinitev arbitraže, a hkrati tudi upanje, da proces še ni mrtev.

   

   

  10. Strateški forum Bled o novih partnerstvih 

  Novinarska konferenca predsednika vlade in predsednika Evropskega sveta. Foto: STA
 • Premier Cerar z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami o begunski problematiki

  28.08.2015 - Vlada je na današnji seji imenovala usklajevalno skupino za reševanje begunske problematike je po sestanku z NVO in humanitarnimi organizacijami povedal premier Cerar. Poudaril je, da je Slovenija pripravljena na prihod večjega števila migrantov, pri reševanju begunske problematike pa bo upoštevala načeli humanitarnosti in solidarnosti, kot tudi integracijske zmožnosti države in element varnosti. Na sestanku s predstavniki NVO in humanitarnih organizacij so po  besedah Cerarja ugotovili, da razmišljajo v isto smer in želijo sodelovati, zato je vlada v omenjeno skupino povabila predstavnike teh organizacij.

  Srečanje vlade in NVO o begunski problematiki. Foto: STA
 • 28.08.2015 - Vlada se je seznanila z oceno stanja aktualnih migracijskih trendov in poročilom o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb, določila je besedilo novele Zakona o davčnem postopku ter se seznanila s Poročilom zunanjega ministrstva o opravljenih nadzorih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih RS v obdobju med 2009 in 2015 v povezavi s postopki imenovanj novih vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov RS in ugotovila, da ni zadržkov za nadaljevanje postopkov imenovanj. več

  Novinarska konferenca po današnji seji vlade. Foto: UKOM
 • 27.08.2015 - Premier Cerar se je na Dunaju udeležil Konference o Z Balkanu, ki jo letos organizira Avstrija. Po besedah Cerarja je konferenca še ena od priložnosti za dialog med predstavniki mednarodne skupnosti, kjer Slovenija že ves čas poudarja veliko vlogo stalne komunikacije EU z regijo ter aktivnosti, s katerimi se lahko regija konkretneje približa EU. Slednje je tudi v skladu s politiko, ki jo Slovenija ves čas vodi v okviru EU in širše. Cerar je pri tem ostale voditelje pozval k skrbi, da pretekle odločitve politike ne bi več ovirale perspektive oziroma prihodnosti mladih v regiji. Konferenca je sicer potekala v znamenju begunske krize. več

  Konferenca o Zahodnem Balkanu. Foto: Andy Wenzel, BKA

Teme in projekti

Paket za pomoč socialno najšibkejšim zajema možnost odpisa dolgov, ponuja rešitev tistim, ki jim grozi prisilna izselitev oziroma so že bili deložirani, in ureja problematiko zaračunavanja stroškov bank pri izvajanju sklepov o izvršbah.

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb države je zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje dolgoročne blaginje prebivalcem Slovenije.  

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko. Brez izjem.

 

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.  

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015. 

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne.