• 31.07.2015 - Premier Miro Cerar je danes prejel pismo predsednika hrvaške vlade Zorana Milanovića, v katerem ga je hrvaški premier obvestil o najnovejših dejanjih hrvaške vlade in sabora v zvezi z Arbitražnim sporazumom. Slovenski premier je nato v svojem pismu hrvaškemu kolegu, sporočil, da so ta hrvaška dejanja »obžalovanja vredna, saj so v nasprotju z Arbitražnim sporazumom in zanje ni nikakršne mednarodnopravne podlage.« Ob tem je poudaril, da »slovenska vlada v celoti zavrača argumente, s katerimi Hrvaška utemeljuje ta dejanja. Arbitražni sporazum je in ostaja edina veljavna pravna podlaga za reševanje vprašanja meje med državama.« več

  Predsednik vlade Miro Cerar. Foto: STA
 • 30.07.2015 - Vlada je na današnji seji sprejela razrez proračunskih odhodkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017. Zastavljene ciljne vrednosti odhodkov in deficita proračuna, določene 19. 6. 2015, znašajo: za leto 2016 znaša zgornja meja odhodkov 9.271,6 mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem toku ne sme presegati 1,95 % BDP; za leto 2017 znaša zgornja meja odhodkov 9.114,9 mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem toku ne sme presegati 1,82 % BDP. več

  Seja vlade. Foto: STA
 • Premier Cerar ponovil pričakovanje o nadaljevanju arbitražnega postopka

  29.07.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar glede arbitražnega postopka ponavlja stališče, da lahko Arbitražno sodišče nemoteno deluje naprej, po tem ko je Slovenija v skladu s predvidenimi postopki in pozivom sodišča imenovala novega arbitra in tako odpravila vse ovire za nadaljevanje arbitraže. Ob tem je slovenski premier prepričan, da bo Arbitražno sodišče v skladu z Arbitražnim sporazumom še naprej delovalo neodvisno in nepristransko ter bo sprejelo tudi dokončno odločitev. Premier Cerar tako kot doslej od politike v Sloveniji in na Hrvaškem tudi v prihodnje pričakuje strpnost ter zadržanost, da ne bi vznemirjali javnosti v obeh državah.

  Predsednik vlade Miro Cerar. Foto: STA
 • Vlada imenovala Ronnyja Abrahama za novega slovenskega arbitra

  28.07.2015 - Vlada je na današnji seji za novega slovenskega arbitra imenovala Ronnyja Abrahama, predsednika meddržavnega sodišča v Haagu. Kot je po seji vlade poudaril predsednik vlade Miro Cerar, je slovenska vlada s tem izpolnila svojo zavezo in odstranila vse ovire, tako da lahko arbitražno sodišče deluje nemoteno naprej. Premier Cerar je izrazil tudi pričakovanje, da bo sodišče še naprej delovalo neodvisno in nepristransko, da bo opravilo svojo nalogo ter sprejelo dokončno odločitev.

  Izjava premiera Cerarja po seji vlade. Foto: STA
 • 27.07.2015 - Po udeležbi na včerajšnji spominski slovesnosti ob Ruski kapelici na Vršiču, ki je imela sporočilo miru, se je danes v Ljubljani nadaljeval obisk ruske delegacije z delovnim srečanjem predsednika vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedjeva in gostitelja obiska predsednika vlade Republike Slovenije Mira Cerarja. Predsednika vlad Slovenije in Rusije sta potrdila zelo dobre in prijateljske odnose med državama ter pogovore namenila predlogom krepitve gospodarskega sodelovanja. Izmenjala sta tudi stališča do najbolj aktualnih mednarodnih dogodkov v naši soseščini kot po svetu. več

  Srečanje slovenskega in ruskega predsednika vlade. Foto: STA
 • 26.07.2015 - Na dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji se mudi ruski predsednik vlade Dmitrij Medvedjev, ki se je danes tudi kot eden izmed treh govorcev udeležil slovesnosti pri Ruski kapelici in se srečal s častnim pokroviteljem prireditve, predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Prireditev se tokrat navezuje na obeleževanje stoletnice prve svetovne vojne, govorci, med njimi tudi premier Cerar, pa so izpostavili pomen Ruske kapelice kot simbola miru. več

  Predsednika vlad Rusije in Slovenije, D. Medvedjev in M. Cerar. Foto: STA

Teme in projekti

Paket za pomoč socialno najšibkejšim zajema možnost odpisa dolgov, ponuja rešitev tistim, ki jim grozi prisilna izselitev oziroma so že bili deložirani, in ureja problematiko zaračunavanja stroškov bank pri izvajanju sklepov o izvršbah.

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb države je zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje dolgoročne blaginje prebivalcem Slovenije.  

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko. Brez izjem.

 

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.  

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015. 

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne.