• 17.07.2014 - Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013, izdala je Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja, sprejela je sklep, da se gospodarski družbi Agroruše, d. o. o., dodeli državna pomoč za prestrukturiranje v obliki dolgoročnega posojila, seznanila se je z drugim poročilom o realizaciji ukrepov Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti in imenovala nove člane v Upravi odbor ARRS. več

  Foto: arhiv UKOM
 • 16.07.2014 - Predsednica vlade Alenka Bratušek in minister za obrambo RS Roman Jakič sta se v Bruslju udeležila donatorske konference za pomoč BiH in Srbiji. Po zadnjih podatkih so udeleženci za sanacijo škode skupaj prispevali več kot 1,8 milijarde sredstev. več

  Thierry Monasse/STA, vir: KPV
 • 09.07.2014 - Predsednica vlade Alenka Bratušek je sklicala sestanek v zvezi z izvedbo mednarodne donatorske konference, ki jo bo 16. julija 2014 v Bruslju organizirala Slovenija v sodelovanju s Francijo in Evropsko komisijo za pomoč v poplavah prizadetim območjem v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Sestanka s predsednico vlade so se udeležili veleposlanik Francoske republike v RS Pierre-François Mourier, veleposlanik Republike Srbije v RS Aleksandar Radovanović in veleposlanik Bosne in Hercegovine v RS Željko Jerkić, ki so se predsednici vlade zahvalili za njeno pobudo za izpeljavo konference. več

  Predsednica vlade in veleposlaniki Francije, BIH in Srbije. Foto: STA
 • 08.07.2014 - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je v Mariboru udeležil slovesnosti ob začetku prenove muzeja in spominskega centra nacističnega taborišča za sovjetske vojne ujetnike, ki sta jo organizirala Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji in Mestna občina Maribor. Svečanosti so se udeležili visoki gostje iz Slovenije in Ruske federacije, med njimi predsednik republike Borut Pahor, minister za zunanje zadeve Ruske federacije Sergej Lavrov in minister za zveze in množične komunikacije Ruske federacije Nikolaj Nikiforov. več

  Vir: MZZ

 

V aplikaciji »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« lahko spremljate realizacijo vseh ukrepov in aktivnosti Vlade RS, ki vplivajo na izboljšanje nacionalnega gospodarskega okolja.

    

Vlada je trdno odločena, da državo postopno, korak za korakom, pripelje iz krize, ki Slovenijo hromi že nekaj let zapored. Spoznajte ukrepe, ki jih je vlada sprejela oziroma izvedla za okrevanje gospodarstva, za uravnoteženje javnih financ, za premagovanje socialnih stisk državljanov in za krepitev pravne države.

  

Državljanke in državljani Slovenije smo 23. marca 2003 izbrali pot v Evropsko unijo. Slovenija je od 1. maja 2004 del družine 28 držav članic EU, ki so ekonomsko, družbeno in politično globoko povezane. Ob deseti obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji je pravi trenutek, da se ozremo na prehojeno pot in začrtamo prihodnost. Obletnico bomo obeležili s številnimi dogodki, aktivnostmi in projekti. 

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana šele leta 2015. 

 

Kulturni dan je prava priložnost, da podrobneje osvetlimo  Nacionalni program za kulturo 2014-2017 (1.1 MB), ki daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih politik.

Obvladovanje sive ekonomije

  

Siva ekonomija in druge oblike prikrivanja in izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. V času poslabšanih gospodarskih, finančnih in socialnih razmer s sivo ekonomijo posredno izgubljajo vsi državljani, saj je zaradi njenega obsega posledično manj denarja za šole, vrtce in štipendije, zdravstvo, socialno varnost, naložbe v infrastrukturo, čisto okolje in druge dobrine, ki jih zagotavlja država. 

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

 

Vsaki mladi osebi med 15. in 29. letom starosti bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja. 

 

Država je v zadnjih štirih letih v razvoj in napredek slovenskega gospodarstva vložila 3 milijarde evrov. Preverite katera slovenska podjetja so bila deležna državnih spodbud, kdaj, koliko in za kakšen namen.