• 06.07.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar se je udeležil ustanovne seje strateške skupine predstavnikov podjetij v tuji lasti na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ob tem je dejal, da želi vlada Slovenijo umestiti na zemljevid privlačnih lokacij za investicije, zaradi česar si tudi prizadeva izboljšati slovensko poslovno okolje. Podjetniki so premierja opozorili tudi na nekatere težave, kot so določeni aspekti davčne politike in sodni postopkov. več

  Premier Cerar na ustanovni seji strateške skupine predstavnikov podjetij v tuji lasti. Foto: STA
 • 06.07.2015 - Predsednik Vlade RS Miro Cerar se je danes udeležil druge seje Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino. Na seji sveta, ki mu sicer predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, je premier poudaril, da so mladi pomemben partner vlade, zato bodo njihovim potrebam prisluhnili. Premier je v svojem nagovoru izpostavil velik pomen medgeneracijskega in medresorskega sodelovanja, ki vodita do boljše prihodnosti. več

  Predsednik vlade na seji Sveta Vlade RS za mladino. FOTO: STA
 • 06.07.2015 - Republika Slovenija spoštuje izid nedeljskega grškega referenduma glede reševanja grškega dolžniškega vprašanja. Ob tem slovenska vlada še naprej ostaja solidarna z grškim prebivalstvom, ki mu pomaga v okviru svojih zmožnosti ter obstoječih pravil in mehanizmov, je v odzivu na grški referendum izpostavil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Predsednik vlade se bo jutri, 7. julija 2015, udeležil vrha evro skupine v Bruslju, kjer pričakuje nov predlog grške vlade, ki bo sprejemljiv za Grčijo in ostalo Evropsko unijo ter bo temeljil na prepričljivem načrtu strukturnih reform v Grčiji. več

  Novinarska konferenca o dogajanju, povezanim z Grčijo. Foto: arhiv UKOM
 • 04.07.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar je na ptujskem gradu vodil sejo Sveta Vlade RS za Slovence po svetu. Prisotne je spomnil, da tako kot vlada in prebivalci Slovenije tudi vsak rojak s svojim delovanjem prispeva k ugledu Slovenije v svetu, ki ga je treba znova okrepiti in skrbno ter premišljeno negovati. Ob tem je napovedal, da bo vlada začela s prenovo dosedanje strategije sodelovanja s Slovenci izven njenih meja. Pri tem si bodo po besedah ministra Žmavca predstavniki vlade v prihodnje prizadevali skupaj z rojaki izven meja še bolj povezano iskati rešitve za odprta vprašanja, s katerimi se sooča skupaj sicer okoli pol milijona Slovencev izven meja. več

  Predsednik vlade Miro Cerar s predstavniki Slovencev po svetu. Foto: STA
 • 02.07.2015 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala gradivo v zvezi z aktualnim stanjem ter učinki in vidiki glede priznanja Palestine s strani Republike Slovenije. Vlada podpira priznanje Palestine a je za zdaj obravnavo točke prekinila in ministra za zunanje zadeve napotila, da s to problematiko seznani Odbor DZ za zunanjo politiko. Vlada je DZ predlagala, da se v nadzorni svet SDH, d. d., za mandatno obdobje 5 let imenujejo: Barbara Smolnikar, Damjan Belič, Drago Ferfolja, Duško Kos in Lidia Glavina. Vlada RS je sprejela tudi izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski vesoljski agenciji kot članice Evropske vesoljske agencije. več

  Direktor Ukoma Boštjan Lajovic in minister za finance Dušan Mramor na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA

Teme in projekti

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb države je zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje dolgoročne blaginje prebivalcem Slovenije.  

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015. 

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo najkasneje do 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko.

 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.