• 03.09.2015 - Vlada je na današnji seji določila besedilo dokumenta »Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020«. Temeljni namen strategije je vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih informacij v obliki recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, ki nastanejo v nacionalno financirani raziskovalni dejavnosti, ter do znanstvenih revij in monografij, katerih izdajanje je sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, ter njihovo izvzetje iz sistema plačevanja za dostop in ponovno uporabo. Potrebno je omogočiti spletni dostop do vseh razpoložljivih znanstvenih informacij brez stroškov za uporabnike ter zagotoviti njihovo dolgoročno hrambo. več

  Seja vlade. Fotoarhiv UKOM
 • 03.09.2015 - Ministrstvo za finance je na današnji novinarski konferenci predstavilo podpis poravnave med Republiko Slovenijo in pritožnikom Azizom Sadžakom v zadevi poplačila vlog deviznih varčevalcev. Evropsko sodišče za človekove pravice je 16. Julija 2014 odločilo v pritožbi v zadevi »Ališič in dva druga proti BIH, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji«, ki se nanaša na nezmožnost pritožnikov, da po razpadu nekdanje SFRJ dvignejo devizna sredstva z računov pri nekdanji Glavni podružnici Ljubljanske banke v Sarajevu ter Investbanki. več

  Novinarska konferenca v zvezi s podpisom poravnave o poplačilu deviznih vlog. Foto: STA
 • 01.09.2015 - S paneloma na temo Zahodnega Balkana in vprašanj starajoče se družbe se je zaključil 10. Strateški forum Bled (BSF) - ena od vodilnih konferenc v regiji za obravnavo aktualnih globalnih vprašanj. Letošnjega foruma se je udeležilo več kot 700 gostov iz 65 držav in mednarodnih organizacij. Dogodek  je spremljalo tudi več kot 120 predstavnikov domačih in tujih medijev. Drugi dan foruma se je začel s panelom Mostovi Sredozemlja - moč medkulturnega dialoga, na katerem so udeleženci, izpostavili pomen izobraževanja, osveščanja o kulturni raznolikosti za dolgoročno stabilnost regije. več

  Zunanji minister Erjavec na novinarski konferenci ob zaključku foruma. Foto: STA
 • Premier Cerar na Strateškem forumu Bled

  31.08.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar, ki se udeležuje Strateškega foruma Bled, se je ob robu foruma srečal s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom (več ) in srbskim premierom Aleksandrom Vučićem (več ). S sogovornikoma je večji del pogovorov namenil reševanju migrantske krize, s Tuskom pa sta se pogovarjala tudi o arbitražnem sporazumu. Ta je izrazil obžalovanje, da se je Hrvaška odločila za prekinitev arbitraže, a hkrati tudi upanje, da proces še ni mrtev.

   

  10. Strateški forum Bled o novih partnerstvih 

  Novinarska konferenca predsednika vlade in predsednika Evropskega sveta. Foto: STA
 • Premier Cerar z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami o begunski problematiki

  28.08.2015 - Vlada je na današnji seji imenovala usklajevalno skupino za reševanje begunske problematike je po sestanku z NVO in humanitarnimi organizacijami povedal premier Cerar. Poudaril je, da je Slovenija pripravljena na prihod večjega števila migrantov, pri reševanju begunske problematike pa bo upoštevala načeli humanitarnosti in solidarnosti, kot tudi integracijske zmožnosti države in element varnosti. Na sestanku s predstavniki NVO in humanitarnih organizacij so po  besedah Cerarja ugotovili, da razmišljajo v isto smer in želijo sodelovati, zato je vlada v omenjeno skupino povabila predstavnike teh organizacij.

  Srečanje vlade in NVO o begunski problematiki. Foto: STA

Teme in projekti

Paket za pomoč socialno najšibkejšim zajema možnost odpisa dolgov, ponuja rešitev tistim, ki jim grozi prisilna izselitev oziroma so že bili deložirani, in ureja problematiko zaračunavanja stroškov bank pri izvajanju sklepov o izvršbah.

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb države je zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje dolgoročne blaginje prebivalcem Slovenije.  

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko. Brez izjem.

 

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.  

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015. 

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne.