• 01.07.2015 - »Čeprav je bila napoved referenduma in s tem enostranska prekinitev pogajanj s strani grške vlade, presenetljiva, se je Slovenija že nekaj časa pripravljala na različne možne razplete grške krize,« je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik vlade Miro Cerar in dodal, da Slovenija spoštuje pravico do referenduma in bo počakala na njegov izid. Naša država želi pomagati Grčiji in njenim državljanom, ne more pa pristati na manevre, s katerimi se grška vlada izogiba reformnim naporom. več

  Novinarska konferenca o dogajanju, povezanim z Grčijo. Foto: STA
 • 30.06.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar je danes sprejel varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, ki mu je predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2014. V njem je varuhinja predstavila pereče problematike na področju svojega dela in priporočila za izboljšave. Predsednik vlade je izpostavil pomembnost vsebine in zavezanost vlade, da poročilo temeljito obravnava.

  več

  Predaja letnega poročila varuha človekovih pravic. Foto: STA
 • 29.06.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar je danes v Ljubljani sprejel Evropsko komisarko za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vero Jourovo. Večina pogovora, ki mu je prisostvoval tudi pravosodni minister Goran Klemenčič, je bila namenjena razmeram v slovenskem pravosodju. Kot je dejala komisarka Jourova, gredo napori, ki jih na področja pravosodja načrtuje naša država, v dobro smer. več

  Premier Cerar s komisarko Jourovo. Foto: STA
 • 26.06.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar se je udeležil dvodnevnega zasedanja Evropskega sveta, kjer so voditelji EU po zahtevni razpravi dosegli dogovor o prostovoljni solidarnosti pri sprejemanju beguncev v prihodnjih dveh letih. Podrobnosti dogovora bodo opredeljene predvidoma do konca julija. Voditelji EU so se uvodoma seznanili s potekom zadnjega izrednega zasedanja finančnih ministrov glede grškega vprašanja, ki se bo sicer moral sestati še enkrat to soboto. Evropski voditelji so se seznanili tudi z britanskimi predlogi glede reforme EU ter potrdili strategijo digitalnega notranjega trga. več

  Premier Cerar na zasedanju evropskih voditeljev. Foto: STA
 • Premier Cerar na počastitvi dneva državnosti

  24.06.2015 - Predsednik vlade Miro Cerar se je na predvečer državnega praznika udeležil osrednje državne počastitve dneva državnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani. Govoru predsednika republike je sledil umetniški del državne slovesnosti, na proslavi pa so sodelovali tudi zastavonoše, praporščaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, Slovenske policije ter veteranskih in domoljubnih društev ter Garda Slovenske vojske. Premier Cerar se je pred proslavo udeležil tudi slavnostne seje v državnem zboru, sprejema svojcev padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo ter maše za domovino v stolni cerkvi v Ljubljani.

  Prihod predsednika vlade na državno proslavo. Foto: STA
 • 24.06.2015 - Vlada je na današnji seji med drugim potrdila predlog zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin. Določila je delež cene za uporabo elektroenergetskih omrežij, namenjen za delovanje Agencije za energijo za leto 2015 ter izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Vlada je sprejela predlog novele zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 ter predlog zakona o zavarovalništvu. več

  Minister Židan na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA

Teme in projekti

Ključni cilj upravljanja kapitalskih naložb države je zagotavljanje stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje dolgoročne blaginje prebivalcem Slovenije.  

Socialni partnerji so 5. februarja 2015 podpisali socialni sporazum za leti 2015-2016. Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve socialnih partnerjev k stabilnosti in socialnemu miru. Zadnji je bil podpisan leta 2009.

 

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba naj bi bila znana leta 2015. 

Ustavno sodišče leta 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, saj je presodilo, da je v neskladju z ustavo. Vlada Mira Cerarja je zato že pristopila k pripravi novega predloga uvedbe davka na nepremičnine. 

Svet Evrope je objavil Akcijski načrt za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice  v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice SFRJ, ki ga je moral a Slovenija pripraviti v skladu s smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope in posredovati do 16. januarja 2015.

 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

Uvedba davčnih blagajn je eden ključnih ukrepov za obvladovanje sive ekonomije. Uvedene bodo najkasneje do 1. januarja 2016. Obvezne bodo za davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko.

 

Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (v nad. TTIP) je trgovinski sporazum, o katerem se pogajata Evropska unija in Združene države Amerike. Namen pogajanj je odprava trgovinskih ovir.