Medijsko središče

 • 24.04.2014 - Vlada je na današnji seji sprejela Program stabilnosti–dopolnitev 2014. Seznanila se je s Poročilom o učinkovanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank ter s Poročiloma delovnih skupin za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter trga dela. Vlada je tudi naložila MDDSZ, da izpelje vse potrebne postopke za nabavo hrane in izbor partnerskih organizacij ter da začne z izvedbo projekta tehnične pomoči še pred potrditvijo Operativnega programa RS za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020. več

  Seja vlade. Fotoarhiv: UKOM
 • 23.04.2014 - Predsednica vlade Alenka Bratušek je delovni obisk v Londonu namenila predvsem krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Na slovensko-angleški poslovni okrogli mizi sta premierka in minister za finance Uroš Čufer udeležencem predstavila pozitivne rezultate ukrepov, ki jih je vlada sprejela v zadnjem letu, ter postopek privatizacije slovenskih podjetij. Predsednica vlade se je v okviru obiska srečala s predsednikom vlade Združenega kraljestva Davidom Cameronom in vodstvom Evropske banke za obnovo in razvoj. več

  Premierka Alenka Bratušek z britanskim kolegom Davidom Cameronom. Foto: STA
 • 16.04.2014 - Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je predstavil aktivnosti pri pripravi osnutka zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in družbi Slovenski gozdovi d. o. o.. Minister je povedal, da sta sprejem zakona in ustanovitev družbe namenjena tudi učinkovitejši in hitrejši sanaciji gozdov in s tem zmanjšanju grozeče posredne škode po podlubnikih; stabilizaciji trga z gozdno lesnimi sortimenti z možnostjo odkupa dela presežnih količin; pridobitvi financiranja sanacije s strani EIB; prenosu upravljanja državnih gozdov na gospodarsko družbo z edinim družbenikom RS. več

  Foto: Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, vir: MKO
 • 16.04.2014 - Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek se je udeležila odprtja dvodnevne konference "Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo", ki jo je v okviru priprave Strategije pametne specializacije organizirala Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V svojem nagovoru je premierka poudarila, da je "zavest, da potrebujemo svež kapital dozorela. Še pomembneje pa je zavedanje, da imamo dovolj domačega znanja in potencialov, ki jim je treba prisluhniti, jih bolje povezati in jim dati priložnost." več

  Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM