Medijsko središče

  • 24.07.2014 - Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014, iz katerega izhaja, da primanjkljaj sektorja države, izkazan po metodologiji ESA-95 po obračunskem načelu, ne bo presegel napovedanih 3,2 % BDP, kot izhaja iz dopolnjenega Programa stabilnosti (brez enkratnih učinkov dokapitalizacije bank). Vlada je sprejela tudi sklep o plačilu obveznosti nad zagotovljenimi pravicami porabe (ZPIZ in obresti) ter sklep, na podlagi katerega bo DZ posredovala podatke o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junija 2014. več

    Predsednica vlade in minister za finance o sklepih, ki jih je sprejela vlada. Foto: UKOM
  • 23.07.2014 - Z včerajšnjim dnem je stopila v veljavo novela arhivskega zakona, ki je 8. junija uspešno prestala test ljudske volje na referendumu. Novela odgovarja na številne pomanjkljivosti arhivskega zakona iz leta 2006, na katere sta opozorila tudi Informacijski pooblaščenec RS ter Varuh človekovih pravic RS. Poleg tega odpravlja obveznosti sprejema notranjih pravil za podjetja, poenostavlja postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva z zahtevami zakona ter uvaja možnost lastnega varstva arhivskega gradiva za javne institucije. več

    Vir: Ministrstvo za kulturo