Medijsko središče

 • 17.04.2014 - Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o motornih vozilih ter predlog novele zakona o financiranju občin. Seznanila se je tudi s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 ter z Informacijo o uspešnosti dodeljenih državnih pomoči družbam v težavah v zadnjih desetih letih. več

  Seja vlade. Fotoarhiv: UKOM
 • 16.04.2014 - Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je predstavil aktivnosti pri pripravi osnutka zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in družbi Slovenski gozdovi d. o. o.. Minister je povedal, da sta sprejem zakona in ustanovitev družbe namenjena tudi učinkovitejši in hitrejši sanaciji gozdov in s tem zmanjšanju grozeče posredne škode po podlubnikih; stabilizaciji trga z gozdno lesnimi sortimenti z možnostjo odkupa dela presežnih količin; pridobitvi financiranja sanacije s strani EIB; prenosu upravljanja državnih gozdov na gospodarsko družbo z edinim družbenikom RS. več

  Foto: Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, vir: MKO
 • 16.04.2014 - Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek se je udeležila odprtja dvodnevne konference "Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo", ki jo je v okviru priprave Strategije pametne specializacije organizirala Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V svojem nagovoru je premierka poudarila, da je "zavest, da potrebujemo svež kapital dozorela. Še pomembneje pa je zavedanje, da imamo dovolj domačega znanja in potencialov, ki jim je treba prisluhniti, jih bolje povezati in jim dati priložnost." več

  Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM
 • 15.04.2014 - Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je na današnji novinarski konferenci predstavil osnutek zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. Podlaga za sprejem zakona so sklepi Vlade RS na 25. redni seji dne 26.9.2013, s katerimi je vlada potrdila "Politiko reševanja problematike nedovoljenih gradenj" in s katerimi je bil predviden sprejem zakona, ki bo omogočil legalizacijo objektov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je s tem pričelo pospešeno sistematično 3 fazno reševanje zahtevne in obsežne problematike nedovoljenih gradenj. več

  Vir: MzIP
 • 15.04.2014 - Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so na današnji novinarski konferenc predstavili spremenjeni predlog novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1). Minister dr. Pikalo je uvodoma poudaril, da je predlog zakona dober, da gre v smeri izboljševanja razmer za študente in zaposlene ter da je nastal v sodelovanju z vsemi visokošolskimi deležniki. Poudaril je, da se z zakonom ne uvaja šolnik, ampak izboljšuje možnosti za prehodni študij in za bodoče študente.  Sicer pa gre pri ZViS-1 tudi za vprašanje akreditacij, kakovosti  ter kako bo visoko šolstvo delovalo v prihodnje. več

  Foto: MIZŠ