Arhiv glavnih novic

 • Seja vlade. Fotoarhiv: UKOM

  24.04.2014

  Vlada je na današnji seji sprejela Program stabilnosti–dopolnitev 2014. Seznanila se je s Poročilom o učinkovanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank ter s Poročiloma delovnih skupin za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter trga dela. Vlada je tudi naložila MDDSZ, da izpelje vse potrebne postopke za nabavo hrane in izbor partnerskih organizacij ter da začne z izvedbo projekta tehnične pomoči še pred potrditvijo Operativnega programa RS za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020.

  več

 • Premierka Alenka Bratušek z britanskim kolegom Davidom Cameronom. Foto: STA

  23.04.2014

  Predsednica vlade Alenka Bratušek je delovni obisk v Londonu namenila predvsem krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Na slovensko-angleški poslovni okrogli mizi sta premierka in minister za finance Uroš Čufer udeležencem predstavila pozitivne rezultate ukrepov, ki jih je vlada sprejela v zadnjem letu, ter postopek privatizacije slovenskih podjetij. Predsednica vlade se je v okviru obiska srečala s predsednikom vlade Združenega kraljestva Davidom Cameronom in vodstvom Evropske banke za obnovo in razvoj.

  več

 • Seja vlade. Fotoarhiv: UKOM

  17.04.2014

  Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o motornih vozilih ter predlog novele zakona o financiranju občin. Seznanila se je tudi s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 ter z Informacijo o uspešnosti dodeljenih državnih pomoči družbam v težavah v zadnjih desetih letih.

  več

 • Foto: Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, vir: MKO

  16.04.2014

  Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je predstavil aktivnosti pri pripravi osnutka zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in družbi Slovenski gozdovi d. o. o.. Minister je povedal, da sta sprejem zakona in ustanovitev družbe namenjena tudi učinkovitejši in hitrejši sanaciji gozdov in s tem zmanjšanju grozeče posredne škode po podlubnikih; stabilizaciji trga z gozdno lesnimi sortimenti z možnostjo odkupa dela presežnih količin; pridobitvi financiranja sanacije s strani EIB; prenosu upravljanja državnih gozdov na gospodarsko družbo z edinim družbenikom RS.

  več

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM

  16.04.2014

  Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek se je udeležila odprtja dvodnevne konference "Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo", ki jo je v okviru priprave Strategije pametne specializacije organizirala Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V svojem nagovoru je premierka poudarila, da je "zavest, da potrebujemo svež kapital dozorela. Še pomembneje pa je zavedanje, da imamo dovolj domačega znanja in potencialov, ki jim je treba prisluhniti, jih bolje povezati in jim dati priložnost."

  več

 • Foto: MIZŠ

  15.04.2014

  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so na današnji novinarski konferenc predstavili spremenjeni predlog novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1). Minister dr. Pikalo je uvodoma poudaril, da je predlog zakona dober, da gre v smeri izboljševanja razmer za študente in zaposlene ter da je nastal v sodelovanju z vsemi visokošolskimi deležniki. Poudaril je, da se z zakonom ne uvaja šolnik, ampak izboljšuje možnosti za prehodni študij in za bodoče študente.  Sicer pa gre pri ZViS-1 tudi za vprašanje akreditacij, kakovosti  ter kako bo visoko šolstvo delovalo v prihodnje.

  več

 • Vir: MzIP

  15.04.2014

  Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je na današnji novinarski konferenci predstavil osnutek zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. Podlaga za sprejem zakona so sklepi Vlade RS na 25. redni seji dne 26.9.2013, s katerimi je vlada potrdila "Politiko reševanja problematike nedovoljenih gradenj" in s katerimi je bil predviden sprejem zakona, ki bo omogočil legalizacijo objektov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je s tem pričelo pospešeno sistematično 3 fazno reševanje zahtevne in obsežne problematike nedovoljenih gradenj.

  več

 • Vir: SVRK

  11.04.2014

  Državna sekretarka Andreja Kert je  na današnji novinarski konferenci novoustanovljene Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko spregovorila o nalogah in ciljih ter aktualnih temah s področja dela službe – predvsem o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji.

  več

 • Minister Čufer na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: UKOM

  10.04.2014

  Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o ukrepih za uravnoteženje državnega proračuna v letu 2014. Vlada nalaga Ministrstvu za finance, da tekoče spremlja dejanske učinke predvidenih ukrepov. O realiziranih učinkih ministrstvo vladi poroča najpozneje do 15. julija 2014. Na podlagi poročila ministrstva bo vlada po potrebi določila dodatne ukrepe. Vlada je sprejela tudi Program ukrepov za rast gospodarstva in nova delovna mesta. V Programu so zbrani ključni ukrepi, ki lahko najpomembneje prispevajo k rasti gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem k dvigu konkurenčnosti.

  več

 • Predsednici vlad Slovenije in Norveške. Foto: STA

  09.04.2014

  Predsednica vlade Alenka Bratušek se je mudila na dvodnevnem obisku v Kraljevini Norveški. Obisk je minil v znamenju spodbujanja gospodarskega sodelovanja med državama, ki je tudi razlog za investicijsko-poslovno konferenco, na kateri sta premierka in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavila privatizacijo slovenskih podjetij. Predsednica vlade se je v okviru obiska srečala s predsednico vlade Kraljevine Norveške.

  več