Skoči na vsebino »

Arhiv glavnih novic

 • Foto: STA

  14.03.2018 - Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Pomladansko napovedjo UMAR. Visoka gospodarska rast se bo nadaljevala tudi letos, na visoki ravni pa se bo ohranila tudi prihodnje leto. Vlada bo v skladu z določbami o delovanju EU Evropski komisiji (EK) posredovala pismo, s katerim jo bo obvestila o kršitvah prava EU s strani Republike Hrvaške (RH) in jo pozvala k ukrepanju. V primeru, da EK ne bo sprožila postopka proti RH in ne bo prišlo do dogovora z RH o uveljavitvi arbitražne razsodbe, bo vlada zadevo predložila v odločanje Sodišču EU, skladno z določbami omenjene pogodbe.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  Dr. Miro Cerar odstopil s položaja predsednika vlade

  14.03.2018 - Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar je danes sporočil, da se je odločil podati odstopno izjavo državnemu zboru."Oblast vračam v vaše roke. DZ bom podal odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam in za odločitev, ki bi jo sprejel vsak zaupanja vreden politik."

 • Foto: Bor Slana/STA

  13.03.2018 - Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je v Portorožu udeležil 45. letnega posveta zadružnikov. Premier je v svojem nagovoru izpostavil, da zadružništvo prepoznava kot pomemben model za reševanje mnogih izzivov sodobnega gospodarstva, zadruge pa imajo po njegovi oceni poseben pomen tudi zaradi oskrbe in varovanja slovenskega podeželja, ki je pomemben del identitete naše zelene Slovenije.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  Izjava Lilijane Kozlovič v zvezi s potekom pogajanj s sindikati javnega sektorja

  13.03.2018 - Generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič je v zvezi s potekom pogajanj s sindikati javnega sektorja poudarila, da se vlada zelo resno in odgovorno pogaja. Vladna koalicija je včeraj pripravila resno ponudbo in omogočila nadaljnje usklajevanje s sindikati javnega sektorja, tako s SVIZom kot tudi sindikati, ki jih pokriva Jakob Počivavšek. Ponudba je bila zelo resna in zelo konkretna, je pa bila vezana na to, da je potrebno približevanje obeh strani. Edino taka rešitev bi bila vzdržna in možna.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  Nov vladni predlog za nadaljevanje pogajanj

  12.03.2018 - Premier Miro Cerar je po srečanju s sindikati javnega sektorja, na katerem jim je bil predstavljen nov vladni dopolnilni predlog, ocenil, da bi ta lahko pripeljal do končnega sporazuma s sindikati. Po besedah glavne vladne pogajalke s sindikati javnega sektorja Lilijane Kozlovič se sindikati približujejo predlogom, ki jih je dala vlada.

 • Foto: Mostphotos

  09.03.2018 - Veljati so začele določbe noveliranega zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. GURS ob tem opozarja lastnike, naj pri pristojnih organih čim prej uredijo podatke o svojih nepremičninah.

 • Foto: Bor Slana/STA

  08.03.2018 - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki osnovni znesek minimalnega dohodka zvišuje z 297,53 na 331,26 evrov. Vlada je zagotovila dodatna sredstva v višini 4,4 milijona evrov za raziskovalno dejavnost in sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017. Sredstva v letu 2018 se zagotavljajo v skupni višini 18 mio evrov.

 • Foto: Mostphotos

  08.03.2018 - Slovenija se po številnih kazalcih enakosti spolov in vključevanju žensk v družbo uvršča sorazmerno visoko, med najboljše države na svetu. »V zadnjih letih so bili narejeni pomembni koraki, ki kažejo pozitivne rezultate na področju zaposlenosti žensk, njihovi zastopanosti v vrhu politike, gospodarstva in na drugih položajih,« je ob Mednarodnem prazniku žensk ocenil predsednik vlade dr. Miro Cerar. »Kar pa ne pomeni, da ni prostora za še več izboljšav in priložnosti za zmanjševanje oziroma ukinjanje razlik.«

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  07.03.2018 - Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je danes udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu pomorstva. Premier je v svojem nagovoru zbranim spomnil, da je Slovenija pomorska država in da je zato prav, da imamo dan, ki ga posvečamo morju in pomorstvu.

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  171. redna seja Vlade RS

  07.03.2018 - Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog sprememb in dopolnitev uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, predlog sprememb in dopolnitev odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena in program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017.


Časovno obdobje

Potrdi