Skoči na vsebino »

Arhiv glavnih novic

 • Foto: Bor Slana/STA

  24.01.2019 - Predsednik Vlade RS Marjan Šarec se v dneh od 23. do 25. januarja 2019 na povabilo prof. Klausa Schwaba, ustanovitelja in izvršnega predsednika Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), udeležuje 49. letnega srečanja v Davosu.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  24.01.2019 - Vlada je danes soglasno potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Prihodki in odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo – prihodki so načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, odhodki pa v višini 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek bo tako po načrtih dosegel 0,4 % BDP. Vlada s tem zasleduje ustrezno razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo za državljane ter širši razvoj države.

 • Vir: MOP

  23.01.2019 - Minister Jure Leben je nagovoril udeležence in skupaj z g. Miguelom Clüsener-Godtom iz UNESCO-vega Programa Človek in biosfera (MAB) podelil certifikate županjam in županom občin novo ustanovljenega Biosfernega območja Mura. Biosferno območje Mura postaja že četrto biosferno območje v Sloveniji, razglašeno v okviru Unescovega Programa Človek in biosfera. Ta status daje območju posebno priložnost za razvoj in promocijo in tudi za povezovanje z ostalimi državami regije v rečnem koridorju Mure, Drave in Donave, od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  16. redna seja Vlade RS

  23.01.2019 - Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Prihodki in odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo, predlog rebalansa pa izkazuje proračunski presežek. Vlada s tem zasleduje ustrezno razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo za državljane ter širši razvoj države. Člani vlade bodo obravnavali tudi predlog normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2019, ki je pripravljen na podlagi predlogov ministrstev in vladnih služb. 

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  21.01.2019 - Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je danes nagovoril zbrane na strokovnem srečanju ob 30. obletnici zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Na strokovnem srečanju so se zbrani spomnili izjemnega in pogumnega pristopa predhodnikov novih oblik zdravljenja bolnikov ter predstavili uspešno nadaljevanje strokovnega dela na področju presaditev krvotvornih matičnih celic.

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  17.01.2019 - Vlada je sprejela Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 – 2023. Sklad načrtuje, da bo samostojno in/ali v sodelovanju z drugimi finančnimi partnerji v obdobju 2018 – 2023 podprl nekaj manj kot 6.200 podjetniških projektov oz. cca 1.030 projektov letno in jim omogočil dostop do skoraj 630 mio EUR ugodnih finančnih sredstev oz. cca 105 mio EUR letno. Poleg finančne podpore pa bo Sklad podjetjem omogočal tudi dostop do t.i. vsebinske podpore, ki povečuje uspešnost plasiranih finančnih sredstev, do spodbud malih vrednosti preko vavčerskega sistema in ostalih oblik spodbud (npr. podpora podjetjem vključenim v start-up hiše v tujini, podpora podjetjem pri vključevanju v pospeševalnike v tujini, podpora scale up podjetjem…).

 • Thierry Monasse/STA

  16.01.2019 - Vlada Republike Slovenije obžaluje, da britanski parlament včeraj ni uspel potrditi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU, dogovorjenega v okviru pogajalskega procesa. Sprejeto besedilo izstopnega sporazuma je tudi po našem mnenju uravnotežen pravni akt, ki na eni strani omogoča urejen in nadzorovan izstop Združenega kraljestva iz evropske povezave, po drugi strani pa na ustrezen način spoštuje pravo EU in varuje pravice njenih držav članic. Slovenija še vedno upa, da bo v prihodnjih dneh in tednih moč najti zadostno mero politične preudarnosti in najti način, s katerim bi se izognili najslabšemu možnemu izidu, to je izstopu Združenega kraljestva iz EU brez dogovora.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  15. redna seja Vlade RS

  16.01.2019 - Člani vlade bodo na seji vlade med drugim obravnavali predlog Strateškega programa Slovenskega podjetniškega sklada 2018 – 2023. Slovenski podjetniški sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojno - poslovne projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP), vključno s finančnimi sredstvi za zagon podjetij in mikrofinanciranje v Republiki Sloveniji.

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  10.01.2019 - Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu, ki ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo vlade iz Stavkovnega sporazuma. Vlada je sprejela tudi Mnenje o pobudi družbe Mercator in drugih za oceno ustavnosti 61.f člena, prvega in drugega odstavka 61.g člena, prvega odstavka 61.h člena in 177.a člena Zakona o kmetijstvu ter četrtega odstavka 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  14. redna seja Vlade RS

  10.01.2019 - Člani vlade bodo na današnji seji med drugim obravnavali predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu, katerega glavni cilj je, da se glede pravice do izplačila dodatka za stalnost izenačijo primerljive poklicne skupine. Na dnevnem redu seje je tudi predlog Zakona o poslovni skrivnosti ter predlog za aktiviranje tretje faze Kontingentnega načrta Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja postopkov mednarodne zaščite.


Časovno obdobje

Potrdi