Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Arhiv glavnih novic

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  04.06.2009 - Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, sprejela je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah ter predlog Zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji. Vlada je sprejela tudi Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin ter se seznanila in potrdila Strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem.

 • 28.05.2009 - Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 in se seznanila s Poročilom o zniževanju stroškov državne uprave pri oddaji javnih naročil.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  Vlada začela z obravnavo predloga drugega Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009

  25.05.2009 - Vlada RS je na današnji redni seji začela z obravnavo predloga drugega Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009. Vlada se je odločila, da do naslednje seje prekine obravnavo rebalansa letošnjega proračuna, ker želi uravnotežiti namero, da v zaostrenih gospodarskih pogojih varčuje in investira. Poleg tega vlada želi, da bi predlog rebalansa pred sprejetjem na vladi obravnavali tudi socialni partnerji v Ekonomsko socialnem svetu.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  21.05.2009 - Vlada se je na današnji seji seznanila s  Pregledom izvajanja protikriznih ukrepov (481 KB), sprejela je spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa ter določila besedilo predloga Zakona o soglasju in poroštvu RS za obveznosti DARS. Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o poroštvu RS za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri EIB za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnostni razvoj, potrdila Akcijski načrt za zeleno javno naročanje ter sprejela sklep o sodelovanju zunanjih strokovnjakov pri pripravi predpisov in drugih dokumentov.

 • Foto: Bor Slana/F.A. BOBO

  Pregled izvajanja protikriznih ukrepov

  21.05.2009 - Vlada je pripravila pregled vseh ukrepov, ki jih je do zdaj sprejela in jih izvaja za blažitev posledic finančne in gospodarske krize ter njihove finančne učinke. Med kratkoročnimi spodbujevalnimi ukrepi so: ukrepi za spodbujanje kreditnega trga, ukrepi davčne politike, ukrepi aktivne politike zaposlovanja in socialnih transferjev, ukrepi za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in razvoj  podjetništva, ukrepi za tehnološki razvoj, ukrepi za spodbujanje investicij ukrepi na področju kmetijstva in projekti črpanja EU skladov. V gradivu so predstavljeni tudi varčevalni ukrepi v javnem sektorju.

 • Foto: Thierry Monasse/STA

  Minister Žbogar na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju

  18.05.2009 - Minister Žbogar je ob robu zasedanja zunanjih ministrov govoril s švedskim kolegom Bildtom o vprašanju odvzema glasovalne pravice. Tako Bildt kot švedska ministrica za evropske zadeve Mallmströmova sta odločno zavrnila navedbe nekaterih hrvaških medijev, da naj bi prihodnja predsedujoča EU Švedska razmišljala o možnosti odvzema pravice glasovanja Sloveniji v EU zaradi Hrvaške. Minister Žbogar pojasnjuje, da "v EU ne obstaja ne politična ne pravna možnost za to, pa tudi sicer se v EU problemi rešujejo drugače, predvsem s pogovorom, iskanjem rešitev, konsenzom."

 • Foto: Bor Slana/F.A. BOBO

  Premier Pahor odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev

  18.05.2009 - Premier Borut Pahor je v državnem zboru odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev. Zmaga Jelinčiča Plemenitega je zanimalo, kako bo vlada izboljšala zdravstveni sistem ter državljanom in državljankam zagotovila najboljšo nego. Jakob Presečnik je predsednika vlade povprašal o protikriznih ukrepih, ki jih je vlada za blaženje posledic gospodarske krize namenila kmetijstvu. Jožeta Tanka je zanimalo, zakaj je vlada sprejela nekatere spremembe v zakonodaji na področju pravosodja. Bojan Kontič pa je premiera povprašal o protikriznih ukrepih, ki jih je sprejela vlada.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  14.05.2009 - Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o pripravi programsko usmerjenega proračuna. Sprejela je predlog Zakona o delnem povračilu nadomestila plače, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah in predlog Zakona o poroštvu za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d.. Vlada je tudi spremenila statut DARS-a in imenovala člane nadzornega sveta DARS ter dala soglasje za oddajo letala falcon 2000 EX v najem po metodi javnega zbiranja ponudb.

 • 12.05.2009 - Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar je danes v Madridu prevzel predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope, najvišjemu izvršnemu organu Sveta Evrope. Ob prevzemu predsedovanja je minister Žbogar predstavil prioritete Slovenije v času predsedovanja, ki so oblikovane na osnovi določil in prioritet zadnjega vrha Sveta Evrope v Varšavi leta 2005. Program slovenskega predsedovanja daje poseben poudarek pravicam otrok, izobraževanju otrokovih pravic, Romom, bioetiki in biomedicini, promociji demokracije, vlogi prava ter regij jugovzhodne Evrope, Kavkazu in Belorusiji.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  Večinska podpora parlamentarnih strank dopolnilom k Rehnovemu predlogu

  12.05.2009 - Predsedniki parlamentarnih strank so večinsko podprli dopolnila k predlogu evropskega komisarja Rehna o reševanju slovensko-hrvaškega spora o meji. O dopolnilih bo razpravljala vlada in jih nato poslala v odbor DZ za zunanjo politiko. Nato bo dopolnila poslala komisarju Rehnu. Od njegovega odgovora pa bo odvisno, ali bo Slovenija Rehnov predlog sprejela, je poudaril premier Pahor. "Če dopolnil, ki so bistvenega pomena za vitalne interese Slovenije, EK ne bo sprejela, Slovenija ne bo sprejela predloga," je zagotovil Pahor.


Časovno obdobje

Potrdi