Skoči na vsebino »

Arhiv glavnih novic

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  18.10.2018 - Oba voditelja, ki pripadata novi generaciji evropskih voditeljev, delita sorodne poglede na prihodnost EU. Izmenjala sta stališča do najbolj perečih evropskih tem, kot so migracije, zunanja varnost in novi finančni okvir EU. Dotaknila sta se tudi Zahodnega Balkana ter spregovorila o možnostih dodatne krepitve gospodarskega sodelovanja. Predsednik Macron je izrazil interes za tesnejše sodelovanje med državama.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  5. redna seja Vlade RS

  17.10.2018 - Na seji se bodo člani vlade med drugim seznanili s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018 na območju Koroške, Podravske, Pomurske in Vzhodnoštajerske regije. Na dnevnem redu seje je tudi predlog državne rudarske strategije, ki je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Sloveniji.

 • 17.10.2018 - »18. oktober - evropski dan boja proti trgovini z ljudmi je namenjen okrepljenemu ozaveščanju o trgovini z ljudmi in spodbuja vse vpletene k še bolj zavzetemu boju proti temu pojavu. V Sloveniji je izkoriščanje prostitucije in drugih oblik spolnih zlorab prevladujoča oblika trgovine z ljudmi, ki jo odkrijemo in dokažemo. Želimo pa povečati zavedanje tudi o drugih oblikah izkoriščanja, predvsem o prisilnem delu in delovnem izkoriščanju,« je izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi Sandi Čurin.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  17.10.2018 - Vlada je na dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače, in pooblastila posebno vladno pogajalsko skupino za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev. Kot je navedeno v pogajalskih izhodiščih, je končni rezultat pogajanj sklenitev stavkovnih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev s prenehanjem vseh stavkovnih aktivnosti, pri čemer pa finančni učinek dogovorjenega s sindikati ne sme presegati učinka, ki bi pomenil neskladje z dopustnim fiskalnim okvirjem glede na Zakon o fiskalnem pravilu.

 • Foto: Mostphotos

  Mednarodni dan boja proti revščini

  16.10.2018 - V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v celotni EU pa vsak šesti prebivalec. Tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji izpostavljen vsak šesti, v EU pa vsak četrti prebivalec. V Sloveniji se je število ljudi, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, znižalo od izhodiščnega leta 2008 do leta 2017 s 361.000 na 345.000. Za razliko od Evropske unije, ki se od cilja, zastavljenega v strategiji Evropa 2020, oddaljuje, smo se v letu 2017 Sloveniji temu cilju prvič po osmih letih nekoliko približali. Več 

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  12.10.2018 - Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se je danes mudil na obisku v Nemčiji. V okviru njegovega prvega bilateralnega obiska v tujini ga je v Berlinu sprejela zvezna kanclerka Angela Merkel. Voditelja sta spregovorila o krepitvi sodelovanja med državama, zlasti z vidika aktualnih tem, ki so na dnevnem redu voditeljev EU. Zvezna republika Nemčija je sicer ena najpomembnejših držav partneric in najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  11.10.2018 - Vlada je na današnji seji potrdila Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 – ob predpostavki nespremenjenih politik. Osnutek proračunskega načrta za Slovenijo opredeljuje finančni okvir za celotne javne finance, ne le državni proračun. Tako kot spomladi Program stabilnosti tudi ta dokument temelji na predpostavki nespremenjenih politik. To pomeni, da upošteva le že vse dogovorjene in sprejete zakonske obveznosti. Novega bomo pripravili hkrati z rebalansom proračuna prihodnje leto.

 • Foto: Nebojša Tejić/STA

  10.10.2018 - Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se je mudil na obisku v Bruslju, kjer se je srečal s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem. Obisk po nastopu funkcije predsednika vlade je bil namenjen izmenjavi pogledov na aktualna vprašanja v Evropski uniji in predstavitvi ključnih pričakovanj ter glavnih političnih prioritet nove vlade. Ob robu obiska se je slovenski premier srečal tudi s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  4. redna seja Vlade RS

  10.10.2018 - Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 11. oktobra ob 10. uri,  sestala na 4. redni seji, na kateri bo med drugim obravnavan predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 evra tudi po 1. januarju 2019. S tem se še naprej ohranja trenutna meja socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

 • Vir: Ministrstvo za finance

  10.10.2018 - Minister za finance Andrej Bertoncelj in minister za javno upravo Rudi Medved sta se sestala s predstavniki reprezentativnih združenj občin. Pogovori so tekli o povprečnini, prevetritvi nalog in pristojnosti občin ter o zavezi k nadaljnjemu dialogu med združenji občin in vlado.


Časovno obdobje

Potrdi