Skoči na vsebino »

Arhiv glavnih novic

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  Izjava Lilijane Kozlovič v zvezi s potekom pogajanj s sindikati javnega sektorja

  13.03.2018 - Generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič je v zvezi s potekom pogajanj s sindikati javnega sektorja poudarila, da se vlada zelo resno in odgovorno pogaja. Vladna koalicija je včeraj pripravila resno ponudbo in omogočila nadaljnje usklajevanje s sindikati javnega sektorja, tako s SVIZom kot tudi sindikati, ki jih pokriva Jakob Počivavšek. Ponudba je bila zelo resna in zelo konkretna, je pa bila vezana na to, da je potrebno približevanje obeh strani. Edino taka rešitev bi bila vzdržna in možna.

 • Foto: Daniel Novakovič/STA

  Nov vladni predlog za nadaljevanje pogajanj

  12.03.2018 - Premier Miro Cerar je po srečanju s sindikati javnega sektorja, na katerem jim je bil predstavljen nov vladni dopolnilni predlog, ocenil, da bi ta lahko pripeljal do končnega sporazuma s sindikati. Po besedah glavne vladne pogajalke s sindikati javnega sektorja Lilijane Kozlovič se sindikati približujejo predlogom, ki jih je dala vlada.

 • Foto: Mostphotos

  09.03.2018 - Veljati so začele določbe noveliranega zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. GURS ob tem opozarja lastnike, naj pri pristojnih organih čim prej uredijo podatke o svojih nepremičninah.

 • Foto: Bor Slana/STA

  08.03.2018 - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki osnovni znesek minimalnega dohodka zvišuje z 297,53 na 331,26 evrov. Vlada je zagotovila dodatna sredstva v višini 4,4 milijona evrov za raziskovalno dejavnost in sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017. Sredstva v letu 2018 se zagotavljajo v skupni višini 18 mio evrov.

 • Foto: Mostphotos

  08.03.2018 - Slovenija se po številnih kazalcih enakosti spolov in vključevanju žensk v družbo uvršča sorazmerno visoko, med najboljše države na svetu. »V zadnjih letih so bili narejeni pomembni koraki, ki kažejo pozitivne rezultate na področju zaposlenosti žensk, njihovi zastopanosti v vrhu politike, gospodarstva in na drugih položajih,« je ob Mednarodnem prazniku žensk ocenil predsednik vlade dr. Miro Cerar. »Kar pa ne pomeni, da ni prostora za še več izboljšav in priložnosti za zmanjševanje oziroma ukinjanje razlik.«

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  07.03.2018 - Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je danes udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu pomorstva. Premier je v svojem nagovoru zbranim spomnil, da je Slovenija pomorska država in da je zato prav, da imamo dan, ki ga posvečamo morju in pomorstvu.

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  171. redna seja Vlade RS

  07.03.2018 - Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog sprememb in dopolnitev uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, predlog sprememb in dopolnitev odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena in program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  01.03.2018 - Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je danes udeležil slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, ki je posvečen vsem, ki v Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V svojem nagovoru je premier iskreno čestital vsem današnjim prejemnikom priznanj ter se jim zahvalil za njihovo požrtvovalnost in trud, ki ga nesebično namenjajo naši varnosti.

 • Foto: Bor Slana/STA

  01.03.2018 - Vlada je na današnji seji v zvezi s postopkom, ki ga z Evropsko komisijo vodi glede izvedbe prodajne zaveze za Novo Ljubljansko banko, obravnavala dve gradivi. Seznanila se je tudi z informacijo Ministrstva za zunanje zadeve glede predloga priznanja Palestine ter sprejela več zakonskih predlogov: predlog novele Energetskega zakona, predlog novele Zakona o gasilstvu in predlog novele Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.

 • Foto: Bor Slana/STA

  Izjava predsednika vlade dr. Mira Cerarja v zvezi s pismom Evropski komisiji

  28.02.2018 - Predsednik vlade, dr. Miro Cerar, je danes po seznanitvi z osnutkom pisma Evropski komisiji, poudaril, da mora vlada ob tem, ko bo Bruslju poslala pismo z elementi tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU, sprejeti sklep, da mora v primeru, če Evropska komisija ne bo sprožila ustreznih postopkov, to storiti slovenska vlada.


Časovno obdobje

Potrdi