Skoči na vsebino »

Arhiv glavnih novic

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  24. redna seja Vlade RS

  20.03.2019 - Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in predlog uredbe o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  20.03.2019 - DZ je danes vnovič potrdil novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna. Rebalans proračuna je stabilen in razvojno naravnan. Vlada je v rebalansu proračuna za letošnje leto zaradi boljše gospodarske napovedi predvidela višje prihodke, zaradi lani sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati pa se zvišujejo tudi dovoljeni izdatki. Vlada je upoštevala sprejete ukrepe glede povprečnine, letnega dodatka in izredne uskladitve pokojnin, dogovor o politiki plač v javnem sektorju, višji minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje obrambnih izdatkov in dodatne investicije v zdravstvo. Zagotovljenih je tudi več sredstev za prednostne naloge na področju znanosti in infrastrukture.

 • Foto: Nebojša Tejić/STA

  19.03.2019 - Predsednik Evropskega parlamenta Tajani je novembra 2017 v pismu voditeljem držav članic Evropske unije slednje pozval, da Evropskemu parlamentu predstavijo svoje poglede glede prihodnosti Evropske unije. Premier Šarec svojega nastopa v Evropskem parlamentu ni zavrnil, temveč je predlagal, da evropske poslance nagovori ob novem sklicu.

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  14.03.2019 - Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku. Njen glavni cilj je prenos evropskih direktiv, na podlagi katerih med drugim razširjamo področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje ter nadgrajujemo obstoječe mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov.

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  23. redna seja Vlade RS

  13.03.2019 - Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Z njim se uresničuje zahteva iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med vlado in policijskima sindikatoma, ki se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov. Vlada bo obravnavala še predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, predlog zakona o dopolnitvah zakona o letalstvu in predlog novele zakona o davčnem postopku.

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  13.03.2019 - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je predstavila predloge zakonskih sprememb na področju socialne varnosti, trga dela in pokojninskega sistema. Ključni razlogi za spremembe so izboljšanje socialne zaščite ranljivih skupin ter neugodna demografska gibanja, staranje prebivalstva in nizka stopnja delovne aktivnosti in hitrejša aktivacija. Med spremembami pokojninske zakonodaje je ministrica izpostavila postopen dvig odmernega odstotka in s tem zagotovitev višjih pokojnin za nove upokojence.

 • Foto: duncan-GettyImages/GulliverFilm&Foto

  12.03.2019 - V okviru uresničevanja zavez, ki izhajajo iz dogovora med občinami in vlado o višini povprečnine delovna skupina intenzivno išče rešitve za zmanjšanje stroškov občin. Gre za zelo konkretne ukrepe, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin. Doslej je delovna skupina dogovorila za 30 mio evrov zmanjšanja stroškov občin glede družinskega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb in pogrebnin. V nadaljevanju pogovorov je glede na predloge občin po oceni odprtih predlogov še vsaj za 70 mio evrov, ki se nanašajo na oskrbo v domovih za starejše, subvencioniranje stanarin in mrliško pregledne službe. Končna ocena bo znana, ko bo delovna skupina končala z delom.

 • Foto: Anže Malovrh/STA

  12.03.2019 - V Portorožu se je v organizaciji Zadružne zveze Slovenija začel 46. letni posvet zadružnikov, ki se letos osredotoča na zadružništvo in skupno kmetijsko politiko po letu 2020. Zbrane udeležence je ob začetku dvodnevnega dogodka nagovoril predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec in spodbudil k dialogu in sodelovanju, ki sta ključna za nadaljnji uspešen razvoj kmetijstva. »Država vendarle ne daje tako malo k promociji kmetijstva, pa vendar država ni tista, ki bo vedno dajala. Država je tista, ki mora ustvarjati pogoje,« je spomnil premier.

 • Foto: Nebojša Tejić / STA

  08.03.2019 -

  Dominikanski samostan na Ptuju je danes zvečer gostil 15. dobrodelni koncert Humanitarnega društva Soroptimist Ptuj, ki je sovpadal s počastitvijo mednarodnega dneva žensk, 8. marcem. Predsednik vlade Marjan Šarec, ki je zbrane tudi nagovoril, je pred začetkom koncerta simbolično prižgal eno izmed štirih sveč z željo po miru po vsem svetu. Kot je povedal v nagovoru, je lepo videti polno dvorano veselih ljudi, lepo je priti med ljudi, ki so dobrodelni, pa ne samo v besedah, ampak predvsem v dejanjih. 
  več

 • Foto: Tamino Petelinšek/STA

  Predsednik vlade: Slovenija ima v EU svoj glas, s katerim je treba ravnati premišljeno

  08.03.2019 - Predsednik vlade Marjan Šarec je v svojem govoru v DZ, ki je danes razpravljal o predlogu deklaracije o delovanju Slovenije v EU, ki kot temeljne cilje izpostavlja varnejšo Evropo in Slovenijo, uspešno gospodarstvo, okrepljeno socialno razsežnost EU ter krepitev vloge unije v svetu, izpostavil, da ima Slovenija v EU svoj glas, s katerim je treba ravnati premišljeno.


Časovno obdobje

Potrdi