Napoved dogodkov

14.10.13

Državna sekretarka Andreja Jerina se bo udeležila zasedanja Sveta EU za okolje

Državna sekretarka mag. Andreja Jerina se bo udeležila zasedanja Sveta EU za okolje, kjer bo potekala razprava predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe o pošiljkah odpadkov, ministri bodo predvidoma potrdili sklepe Sveta kot mandat za 19. zasedanje konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in 9. zasedanje sestanka pogodbenic Kjotskega protokola na Poljskem novembra letos. Ministri se bodo dogovorili tudi glede končnega kompromisnega besedila o predlogu uredbe, ki se nanaša na zmanjšanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov.