Napoved dogodkov

11.12.12

Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju s KIS vabi v torek, 11. decembra ob 11.00 uri na javno predstavitev  rezultatov  Ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom  »Invazivne  tujerodne  rastlinske  vrste  v  Sloveniji  ter  vpliv na  ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov«.


(Lokacija:   Velika  predavalnica  Kmetijskega  inštituta  Slovenije, Hacqetova 17, Ljubljana)