Napoved dogodkov

16.5.13

Minister mag. Dejan Židan bo udeležil slavnostnega podpisa pogodbe o sofinanciranju investicije »Kanalizacija aglomeracije Pivka«

Minister mag. Dejan Židan bo udeležil slavnostnega podpisa pogodbe o sofinanciranju investicije »Kanalizacija aglomeracije Pivka« ter pogodbe o sofinanciranju »Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Ljubljanice - 1. sklop – Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Pivka«.
Lokacija: Prostori občine Pivka