Napoved dogodkov

20.8.13

Minister mag. Dejan Židan se bo udeležil konstitutivne seje Sveta za gozdarstvo in lesarstvo

Minister mag. Dejan Židan se bo v torek, 20. avgusta, ob 16. uri udeležil konstitutivne seje Sveta za gozdarstvo  in  lesarstvo. Svet, ki je posvetovalno telo ministra, bo pripravljal  stališča in mnenja do vprašanj vezanih na področje dela. Svet   sestavljajo   predstavniki   Zavoda   za   gozdove  Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,  Kmetijsko  gozdarske  zbornice  Slovenije,  Gospodarske zbornice Slovenije,  Biotehniške  fakultete, Zveze lastnikov gozdov, Sindikata gozdarstva Slovenije, Sindikata delavcev Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdnega  gospodarstva  Slovenj  Gradec, lastnikov gozdov in podjetij Jelovica, Melu Mizarstvo ter Go-les tesarstvo in gozdarstvo.