Napoved dogodkov

24.6.13 - 26.6.13

Minister mag. Židan se bo udeležil zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

Predsedstvo bo na zasedanju skušalo doseči medinstitucionalni dogovor o paketu reforme Skupne kmetijske politike v prvem branju; kljub intenzivnim pogajanjem med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom ostajajo namreč odprta nekatera vprašanja kot so neposredna plačila, enotna ureditev trgov, razvoj podeželja, plačilne agencije ter večletni finančni okvir.
Posebna pozornost tokratnega zasedanja bo namenjena novim predlogom glede sistema kvot za sladkor.
Ob robu zasedanja je predvidena tudi novinarska konferenca – termin bo usklajen naknadno – podrobnejše informacije: Luka Kočevar, GSM: ++386 41 495 163.
Lokacija: Luksemburg